rsshttps://www.cenkovce.sk/Sat, 19 Sep 2020 01:58:24 +0200ECHELON CMS 2.1<![CDATA[Spoločnosti s neznámym pozadím sa snažia dostať k pôde - Kétes hátterű társaságok igyekeznek felvásárolni a termőföldet]]>https://www.cenkovce.sk//--23-54-spolocnosti-s-neznamym-pozadim-sa-snazia-dostat-k-pode---ketes-hatteru-tarsasagok-igyekeznek-felvasarolni-a-termofoldetThu, 25 Jun 2020 13:35:00 +0200https://www.cenkovce.sk//--23-54-spolocnosti-s-neznamym-pozadim-sa-snazia-dostat-k-pode---ketes-hatteru-tarsasagok-igyekeznek-felvasarolni-a-termofoldet<![CDATA[Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru]]>https://www.cenkovce.sk//--23-53-vyhlasenie-casu-zvyseneho-nebezpecenstva-vzniku-poziaruWed, 15 Apr 2020 16:07:00 +0200https://www.cenkovce.sk//--23-53-vyhlasenie-casu-zvyseneho-nebezpecenstva-vzniku-poziaru<![CDATA[KORONAVÍRUS]]>https://www.cenkovce.sk//--23-51-koronavirusMon, 09 Mar 2020 07:54:00 +0100https://www.cenkovce.sk//--23-51-koronavirus<![CDATA[Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov ]]>https://www.cenkovce.sk//--23-50-informacia-o-urovni-vytriedenia-komunalnych-odpadov-Wed, 26 Feb 2020 16:40:00 +0100https://www.cenkovce.sk//--23-50-informacia-o-urovni-vytriedenia-komunalnych-odpadov-<![CDATA[Harmonogram separovaného zberu 2020]]>https://www.cenkovce.sk//--23-28-harmonogram-separovaneho-zberu--2020Mon, 30 Dec 2019 10:24:00 +0100https://www.cenkovce.sk//--23-28-harmonogram-separovaneho-zberu--2020<![CDATA[Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020]]>https://www.cenkovce.sk//--23-49-volby-do-narodnej-rady-slovenskej-republiky-2020Wed, 06 Nov 2019 14:55:00 +0100https://www.cenkovce.sk//--23-49-volby-do-narodnej-rady-slovenskej-republiky-2020<![CDATA[Jesenná celoplošná deratizácia]]>https://www.cenkovce.sk//--23-48-jesenna-celoplosna-deratizaciaMon, 07 Oct 2019 15:50:00 +0200https://www.cenkovce.sk//--23-48-jesenna-celoplosna-deratizacia<![CDATA[Ochrana obyvateľstva pred nebezpečnými látkami a pred všetkými ostatnými druhmi mimoriadnych udalostí]]>https://www.cenkovce.sk//--23-47-ochrana-obyvatelstva-pred-nebezpecnymi-latkami-a-pred-vsetkymi-ostatnymi-druhmi-mimoriadnych-udalostiMon, 16 Sep 2019 09:31:00 +0200https://www.cenkovce.sk//--23-47-ochrana-obyvatelstva-pred-nebezpecnymi-latkami-a-pred-vsetkymi-ostatnymi-druhmi-mimoriadnych-udalosti<![CDATA[Územný plán obce Čenkovce - Zmeny a doplnky č. 1]]>https://www.cenkovce.sk//--23-46-zemny-plan-obce-cenkovce---zmeny-a-doplnky-c-1Fri, 06 Sep 2019 10:00:00 +0200https://www.cenkovce.sk//--23-46-zemny-plan-obce-cenkovce---zmeny-a-doplnky-c-1<![CDATA[Plánované prerušenie distribúcie elektriny 11.10.2019]]>https://www.cenkovce.sk//--23-44-planovane-prerusenie-distribucie-elektriny-11102019Wed, 24 Jul 2019 10:04:00 +0200https://www.cenkovce.sk//--23-44-planovane-prerusenie-distribucie-elektriny-11102019<![CDATA[Zníženie energetickej náročnosti domu kultúry Čenkovce]]>https://www.cenkovce.sk//--23-43-znizenie-energetickej-narocnosti-domu-kultury-cenkovceMon, 15 Jul 2019 13:39:00 +0200https://www.cenkovce.sk//--23-43-znizenie-energetickej-narocnosti-domu-kultury-cenkovce<![CDATA[Postrekovanie komárov - Szúnyogírtás 20.06.2019]]>https://www.cenkovce.sk//--23-42-postrekovanie-komarov---szunyogirtas-20062019Wed, 19 Jun 2019 11:09:00 +0200https://www.cenkovce.sk//--23-42-postrekovanie-komarov---szunyogirtas-20062019<![CDATA[Voľby do Európskeho parlamentu 2019]]>https://www.cenkovce.sk//--23-40-volby-do-europskeho-parlamentu-2019Wed, 06 Feb 2019 15:29:00 +0100https://www.cenkovce.sk//--23-40-volby-do-europskeho-parlamentu-2019<![CDATA[Výzva ZSD, a.s., Bratislava na vykonanie orezu a výrubu drevín ohrozujúcich bezpečnosť prevádzky vedení distribučnej sústavy ]]>https://www.cenkovce.sk//--23-39-vyzva-zsd-as-bratislava-na-vykonanie-orezu-a-vyrubu-drevin-ohrozujucich-bezpecnost-prevadzky-vedeni-distribucnej-sustavy-Wed, 23 Jan 2019 10:18:00 +0100https://www.cenkovce.sk//--23-39-vyzva-zsd-as-bratislava-na-vykonanie-orezu-a-vyrubu-drevin-ohrozujucich-bezpecnost-prevadzky-vedeni-distribucnej-sustavy-<![CDATA[Zníženie energetickej náročnosti domu kultúry Čenkovce]]>https://www.cenkovce.sk//--23-38-znizenie-energetickej-narocnosti-domu-kultury-cenkovceWed, 23 Jan 2019 10:09:00 +0100https://www.cenkovce.sk//--23-38-znizenie-energetickej-narocnosti-domu-kultury-cenkovce<![CDATA[Africký mor ošípaných- zvyšovanie povedomia verejnosti]]>https://www.cenkovce.sk//--23-37-africky-mor-osipanych--zvysovanie-povedomia-verejnostiThu, 17 Jan 2019 13:43:00 +0100https://www.cenkovce.sk//--23-37-africky-mor-osipanych--zvysovanie-povedomia-verejnosti<![CDATA[Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa základnej školy s materskou školou]]>https://www.cenkovce.sk//--23-36-vyberove-konanie-na-obsadenie-funkcie-riaditela-zakladnej-skoly-s-materskou-skolouWed, 16 Jan 2019 10:54:00 +0100https://www.cenkovce.sk//--23-36-vyberove-konanie-na-obsadenie-funkcie-riaditela-zakladnej-skoly-s-materskou-skolou<![CDATA[Voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019]]>https://www.cenkovce.sk//--23-35-volby-prezidenta-slovenskej-republiky-v-roku-2019Tue, 15 Jan 2019 14:22:00 +0100https://www.cenkovce.sk//--23-35-volby-prezidenta-slovenskej-republiky-v-roku-2019<![CDATA[Povinnosť registrácie všetkých chovov ošípaných]]>https://www.cenkovce.sk//--23-32-povinnost-registracie-vsetkych-chovov-osipanychThu, 29 Nov 2018 11:12:00 +0100https://www.cenkovce.sk//--23-32-povinnost-registracie-vsetkych-chovov-osipanych<![CDATA[Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018]]>https://www.cenkovce.sk//--23-27-volby-do-organov-samospravy-obci-2018Tue, 10 Jul 2018 15:23:00 +0200https://www.cenkovce.sk//--23-27-volby-do-organov-samospravy-obci-2018