rsshttps://www.cenkovce.sk/Wed, 20 Oct 2021 10:19:30 +0200ECHELON CMS 2.1<![CDATA[Uznesenia zo dňa 22.02.2013]]>https://www.cenkovce.sk//---5-uznesenia-zo-dna-22022013Mon, 11 Mar 2013 13:29:00 +0100https://www.cenkovce.sk//---5-uznesenia-zo-dna-22022013<![CDATA[Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018]]>https://www.cenkovce.sk//---27-volby-do-organov-samospravy-obci-2018Tue, 10 Jul 2018 15:23:00 +0200https://www.cenkovce.sk//---27-volby-do-organov-samospravy-obci-2018<![CDATA[Povinnosť registrácie všetkých chovov ošípaných]]>https://www.cenkovce.sk//---32-povinnost-registracie-vsetkych-chovov-osipanychThu, 29 Nov 2018 11:12:00 +0100https://www.cenkovce.sk//---32-povinnost-registracie-vsetkych-chovov-osipanych<![CDATA[Voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019]]>https://www.cenkovce.sk//---35-volby-prezidenta-slovenskej-republiky-v-roku-2019Tue, 15 Jan 2019 14:22:00 +0100https://www.cenkovce.sk//---35-volby-prezidenta-slovenskej-republiky-v-roku-2019<![CDATA[Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa základnej školy s materskou školou]]>https://www.cenkovce.sk//---36-vyberove-konanie-na-obsadenie-funkcie-riaditela-zakladnej-skoly-s-materskou-skolouWed, 16 Jan 2019 10:54:00 +0100https://www.cenkovce.sk//---36-vyberove-konanie-na-obsadenie-funkcie-riaditela-zakladnej-skoly-s-materskou-skolou<![CDATA[Africký mor ošípaných- zvyšovanie povedomia verejnosti]]>https://www.cenkovce.sk//---37-africky-mor-osipanych--zvysovanie-povedomia-verejnostiThu, 17 Jan 2019 13:43:00 +0100https://www.cenkovce.sk//---37-africky-mor-osipanych--zvysovanie-povedomia-verejnosti<![CDATA[Zníženie energetickej náročnosti domu kultúry Čenkovce]]>https://www.cenkovce.sk//---38-znizenie-energetickej-narocnosti-domu-kultury-cenkovceWed, 23 Jan 2019 10:09:00 +0100https://www.cenkovce.sk//---38-znizenie-energetickej-narocnosti-domu-kultury-cenkovce<![CDATA[Výzva ZSD, a.s., Bratislava na vykonanie orezu a výrubu drevín ohrozujúcich bezpečnosť prevádzky vedení distribučnej sústavy ]]>https://www.cenkovce.sk//---39-vyzva-zsd-as-bratislava-na-vykonanie-orezu-a-vyrubu-drevin-ohrozujucich-bezpecnost-prevadzky-vedeni-distribucnej-sustavy-Wed, 23 Jan 2019 10:18:00 +0100https://www.cenkovce.sk//---39-vyzva-zsd-as-bratislava-na-vykonanie-orezu-a-vyrubu-drevin-ohrozujucich-bezpecnost-prevadzky-vedeni-distribucnej-sustavy-<![CDATA[Voľby do Európskeho parlamentu 2019]]>https://www.cenkovce.sk//---40-volby-do-europskeho-parlamentu-2019Wed, 06 Feb 2019 15:29:00 +0100https://www.cenkovce.sk//---40-volby-do-europskeho-parlamentu-2019<![CDATA[Postrekovanie komárov - Szúnyogírtás 20.06.2019]]>https://www.cenkovce.sk//---42-postrekovanie-komarov---szunyogirtas-20062019Wed, 19 Jun 2019 11:09:00 +0200https://www.cenkovce.sk//---42-postrekovanie-komarov---szunyogirtas-20062019<![CDATA[Zníženie energetickej náročnosti domu kultúry Čenkovce]]>https://www.cenkovce.sk//---43-znizenie-energetickej-narocnosti-domu-kultury-cenkovceMon, 15 Jul 2019 13:39:00 +0200https://www.cenkovce.sk//---43-znizenie-energetickej-narocnosti-domu-kultury-cenkovce<![CDATA[Plánované prerušenie distribúcie elektriny 11.10.2019]]>https://www.cenkovce.sk//---44-planovane-prerusenie-distribucie-elektriny-11102019Wed, 24 Jul 2019 10:04:00 +0200https://www.cenkovce.sk//---44-planovane-prerusenie-distribucie-elektriny-11102019<![CDATA[Územný plán obce Čenkovce - Zmeny a doplnky č. 1]]>https://www.cenkovce.sk//---46-zemny-plan-obce-cenkovce---zmeny-a-doplnky-c-1Fri, 06 Sep 2019 10:00:00 +0200https://www.cenkovce.sk//---46-zemny-plan-obce-cenkovce---zmeny-a-doplnky-c-1<![CDATA[Ochrana obyvateľstva pred nebezpečnými látkami a pred všetkými ostatnými druhmi mimoriadnych udalostí]]>https://www.cenkovce.sk//---47-ochrana-obyvatelstva-pred-nebezpecnymi-latkami-a-pred-vsetkymi-ostatnymi-druhmi-mimoriadnych-udalostiMon, 16 Sep 2019 09:31:00 +0200https://www.cenkovce.sk//---47-ochrana-obyvatelstva-pred-nebezpecnymi-latkami-a-pred-vsetkymi-ostatnymi-druhmi-mimoriadnych-udalosti<![CDATA[Jesenná celoplošná deratizácia]]>https://www.cenkovce.sk//---48-jesenna-celoplosna-deratizaciaMon, 07 Oct 2019 15:50:00 +0200https://www.cenkovce.sk//---48-jesenna-celoplosna-deratizacia<![CDATA[Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020]]>https://www.cenkovce.sk//---49-volby-do-narodnej-rady-slovenskej-republiky-2020Wed, 06 Nov 2019 14:55:00 +0100https://www.cenkovce.sk//---49-volby-do-narodnej-rady-slovenskej-republiky-2020<![CDATA[Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov ]]>https://www.cenkovce.sk//---50-informacia-o-urovni-vytriedenia-komunalnych-odpadov-Wed, 26 Feb 2020 16:40:00 +0100https://www.cenkovce.sk//---50-informacia-o-urovni-vytriedenia-komunalnych-odpadov-<![CDATA[ TESTOVANIE 15. kolo]]>https://www.cenkovce.sk//---51--testovanie-15-koloTue, 27 Apr 2021 07:00:00 +0200https://www.cenkovce.sk//---51--testovanie-15-kolo<![CDATA[Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru]]>https://www.cenkovce.sk//---53-vyhlasenie-casu-zvyseneho-nebezpecenstva-vzniku-poziaruWed, 15 Apr 2020 16:07:00 +0200https://www.cenkovce.sk//---53-vyhlasenie-casu-zvyseneho-nebezpecenstva-vzniku-poziaru<![CDATA[Spoločnosti s neznámym pozadím sa snažia dostať k pôde - Kétes hátterű társaságok igyekeznek felvásárolni a termőföldet]]>https://www.cenkovce.sk//---54-spolocnosti-s-neznamym-pozadim-sa-snazia-dostat-k-pode---ketes-hatteru-tarsasagok-igyekeznek-felvasarolni-a-termofoldetThu, 25 Jun 2020 13:35:00 +0200https://www.cenkovce.sk//---54-spolocnosti-s-neznamym-pozadim-sa-snazia-dostat-k-pode---ketes-hatteru-tarsasagok-igyekeznek-felvasarolni-a-termofoldet<![CDATA[Prevencia kriminality pre občanov]]>https://www.cenkovce.sk//---55-prevencia-kriminality-pre-obcanovWed, 28 Oct 2020 16:29:00 +0100https://www.cenkovce.sk//---55-prevencia-kriminality-pre-obcanov<![CDATA[INFORMÁCIE K CELOPLOŠNÉMU TESTOVANIU NA COVID-19]]>https://www.cenkovce.sk//---57-informacie-k-celoplosnemu-testovaniu-na-covid-19Thu, 05 Nov 2020 14:59:00 +0100https://www.cenkovce.sk//---57-informacie-k-celoplosnemu-testovaniu-na-covid-19<![CDATA[OZNAM !!!]]>https://www.cenkovce.sk//---58-oznam-Tue, 30 Mar 2021 09:15:00 +0200https://www.cenkovce.sk//---58-oznam-<![CDATA[Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 - Népszámlálás 2021]]>https://www.cenkovce.sk//---59-scitanie-obyvatelov-domov-a-bytov-2021---nepszamlalas-2021Wed, 05 May 2021 14:01:00 +0200https://www.cenkovce.sk//---59-scitanie-obyvatelov-domov-a-bytov-2021---nepszamlalas-2021<![CDATA[Upozornenie-Figyelmeztetés]]>https://www.cenkovce.sk//---60-upozornenie-figyelmeztetesThu, 25 Feb 2021 08:18:00 +0100https://www.cenkovce.sk//---60-upozornenie-figyelmeztetes<![CDATA[Oznam - Közlemény]]>https://www.cenkovce.sk//---61-oznam---kozlemenyMon, 21 Dec 2020 10:40:00 +0100https://www.cenkovce.sk//---61-oznam---kozlemeny<![CDATA[Harmonogram separovaného zberu 2021]]>https://www.cenkovce.sk//---28-harmonogram-separovaneho-zberu--2021Tue, 10 Aug 2021 10:24:00 +0200https://www.cenkovce.sk//---28-harmonogram-separovaneho-zberu--2021<![CDATA[Oznam - Értesítés]]>https://www.cenkovce.sk//---65-oznam---ertesitesTue, 11 May 2021 11:47:00 +0200https://www.cenkovce.sk//---65-oznam---ertesites<![CDATA[POUŽÍVANIE JAZYKA NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN - KISEBBSÉGI NYELVHASZNÁLAT]]>https://www.cenkovce.sk//---66-pouzivanie-jazyka-narodnostnych-mensin---kisebbsegi-nyelvhasznalatThu, 27 May 2021 11:00:00 +0200https://www.cenkovce.sk//---66-pouzivanie-jazyka-narodnostnych-mensin---kisebbsegi-nyelvhasznalat<![CDATA[INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA OHROZENIA ŽIVOTA, ZDRAVIA, BEZPEČNOSTI ALEBO MAJETKU OBČANOV-TÁJÉKOZTATÁS A POLGÁROK ÉLETÉRE, EGÉSZSÉGÉRE, BIZTONSÁGÁRA VAGY TULAJDONÁRA]]>https://www.cenkovce.sk//---67-informacie-tykajce-sa-ohrozenia-zivota-zdravia-bezpecnosti-alebo-majetku-obcanov-tajekoztatas-a-polgarok-eletere-egeszsegere-biztonsagara-vagy-tulajdonaraThu, 27 May 2021 11:05:00 +0200https://www.cenkovce.sk//---67-informacie-tykajce-sa-ohrozenia-zivota-zdravia-bezpecnosti-alebo-majetku-obcanov-tajekoztatas-a-polgarok-eletere-egeszsegere-biztonsagara-vagy-tulajdonara<![CDATA[Oznamy pre obyvateľov obce- Értesítés a község lakosainak]]>https://www.cenkovce.sk//---69-oznamy-pre-obyvatelov-obce--ertesites-a-kozseg-lakosainakThu, 26 Aug 2021 08:52:00 +0200https://www.cenkovce.sk//---69-oznamy-pre-obyvatelov-obce--ertesites-a-kozseg-lakosainak