Faktúry


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
sluBTSaOPP Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: MAIRO s.r.o.
100.00 €
opr.čerpad Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: AQUAMONT spol. r.o.
474.43 €
Obnova HZČ Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Mikóczi Tibor
8053.00 €
VS SR ročn Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Poradca podnikateľa,spol.sr.o.
117.00 €
opr.čerpad Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Alžbeta Kovácsová
820.80 €
opr.čerpad Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: AQUAMONT spol. r.o.
646.37 €
VO ObnovHZ Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Ladislav Bús
348.00 €
serv.služb Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Reficier JTL spol. s.r.o.
64.80 €
stočné Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
871.80 €
knihypreOZ Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: LILIUM AURUM s.r.o.
400.00 €
opr.rozhla Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Juraj Fekete elektroslužba
213.80 €
nádoba odp Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: AGROINTER,s.r.o.
360.00 €
ochran.dát Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ITAK s.r.o.
57.60 €
odvoz KO Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
1877.11 €
El.en. KD Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
381.16 €
Mal.potreb Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: MAGERSTAV
63.55 €
kuch.odpad Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ECO CENTRUM - Ľubomír Žigo
10.54 €
Právne sl. Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Mgr. Lajos Mészáros, advokát
300.00 €
El.en.VO,k Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
490.61 €
El.en. M Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
347.28 €
El.en.PZŠP Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
266.44 €
El.en.jaze Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
159.61 €
El.en.cint Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
25.51 €
opr.čerpad Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: AQUAMONT spol. r.o.
613.27 €
oprava kos Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Ing.Robert Lelkes-AGROSAM
112.86 €
Tel.popl. Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovak telekom, a.s.
38.59 €
poštovnéSÚ Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Obec Zlaté Klasy
22.80 €
prevádzkVK Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Aquaspiš-vodné hospodárstvo s.r.o.
144.00 €
Internet Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: SWAN, a.s.
19.50 €
plyn KD M Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
129.00 €
plyn 244 Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
405.00 €
plyn 245 Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
346.00 €
plyn KD Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
155.00 €
plyn ŠP Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
18.00 €
plyn PZ Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
18.00 €
potraviny Odb.: Obec Čenkovce
1485.81 €
HZMžiadosť Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Manos Consulting s.r.o.
480.00 €
sluBTSaOPP Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: MAIRO s.r.o.
100.00 €
projektHZM Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: DEVLEV s.r.o.
1800.00 €
Drobný ma Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: MAGERSTAV
54.27 €
18rozúčtov Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ISTA Slovakia, s.r.o.
87.70 €
18rozúčtov Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ISTA Slovakia, s.r.o.
72.86 €
opr.čerpad Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: AQUAMONT spol. r.o.
247.15 €
meradlo 88 Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: AQUAMONT spol. r.o.
52.93 €
odvoz KO Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
2933.09 €
opr.kotla Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Šoóky Tibor-elektro
144.00 €
opr.čerpad Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: AQUAMONT spol. r.o.
110.16 €
stočné Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
1461.00 €
El.en. KD Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
516.46 €
El.en.VO,k Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
490.61 €
El.en. M Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
347.28 €
El.en.PZŠP Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
266.44 €
El.en.cint Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
25.51 €
kuch.odpad Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ECO CENTRUM - Ľubomír Žigo
10.54 €
čist.potre Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Trend Hygiena, s.r.o.
56.54 €
Obnova HZ Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Tuman, s.r.o.
120.00 €
plyn KD Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
155.00 €
plyn ŠP Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
20.00 €
plyn PZ Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
18.00 €
plyn 244 Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
405.00 €
plyn 245 Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
346.00 €
plyn KD M Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
129.00 €
Právne sl. Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Mgr. Lajos Mészáros, advokát
300.00 €
prevádzkVK Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Aquaspiš-vodné hospodárstvo s.r.o.
144.00 €
Tel.popl. Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovak telekom, a.s.
39.36 €
progOHobce Odb.: Obec Čenkovce
360.00 €
Internet Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: SWAN, a.s.
19.50 €
potraviny Odb.: Obec Čenkovce
1419.77 €
El.en.PZvy Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
-40.18 €
tombola de Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Talamon s.r.o.
50.97 €
sluBTSaOPP Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: MAIRO s.r.o.
100.00 €
Új Szó Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: DUEL-PRESS, s.r.o.
98.45 €
projektOHZ Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: DEVLEV s.r.o.
120.00 €
opr.čerpad Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: AQUAMONT spol. r.o.
109.44 €
opr.autobu Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: SAD Dunajská Streda
137.88 €
opr.autobu Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: SAD s.r.o.
180.00 €
školenieŠJ Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Ballux, spol.s r.o.
20.00 €
244v kotol Odb.: Obec Čenkovce
920.00 €
toner Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Reficier JTL spol. s.r.o.
40.68 €
vodné245ŠK Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
151.89 €
vodné 245 Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
-81.24 €
vodnéČcint Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
-69.53 €
vodné KD M Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
26.03 €
vodné cint Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
23.33 €
stočné Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
1126.20 €
El.en. KD Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
496.92 €
drobný mat Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: MAGERSTAV
98.18 €
odvoz KO Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
1958.36 €
objemný od Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
829.76 €
opr.čerpad Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: AQUAMONT spol. r.o.
280.18 €
El.en. M Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
347.28 €
El.en.PZŠP Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
266.44 €
El.en.cint Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
25.51 €
Právne sl. Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Mgr. Lajos Mészáros, advokát
300.00 €
odvoz OO c Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Združene Obcí HŽO v OH
297.94 €
kuch.odpad Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ECO CENTRUM - Ľubomír Žigo
10.54 €
El.en.VO,k Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
490.61 €
Tel.popl. Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovak telekom, a.s.
39.67 €
Internet Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: SWAN, a.s.
19.50 €
oprava kos Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Ing.Robert Lelkes-AGROSAM
90.68 €
Jedá.kupón Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Up Slovensko, s.r.o.
2206.02 €
sluBTSaOPP Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: MAIRO s.r.o.
100.00 €
plyn 245 Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
346.00 €
plyn 244 Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
405.00 €
plyn KD M Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
129.00 €
plyn KD Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
209.00 €
plyn PZ Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
18.00 €
plyn ŠP Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
46.00 €
prevádzkVK Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Aquaspiš-vodné hospodárstvo s.r.o.
120.00 €
potraviny Odb.: Obec Čenkovce
1246.98 €
oprava kos Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Ing.Robert Lelkes-AGROSAM
90.74 €
kotol-výme Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Keszőcze Zoltán
2568.00 €
knižnica l Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: IVES Organiz.pre inf
25.09 €
serv.služb Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Reficier JTL spol. s.r.o.
64.80 €
nádoba odp Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: AGROINTER,s.r.o.
504.00 €
PZM alarm Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Privatalarm, spol.s r.o.
773.50 €
objemný od Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
521.86 €
opr.čerpad Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: AQUAMONT spol. r.o.
132.82 €
PZM mriežk Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: FE-DOP, s.r.o.
300.00 €
stočné Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
1311.00 €
drobný mat Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: MAGERSTAV
21.46 €
odvoz KO Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
1953.53 €
El.en. KD Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
503.41 €
Právne sl. Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Mgr. Lajos Mészáros, advokát
300.00 €
akt.katast Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: GEOPARD, s.r.o.
550.00 €
oprava VO Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Juraj Fekete elektroslužba
239.35 €
kuch.odpad Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ECO CENTRUM - Ľubomír Žigo
10.54 €
El.en.VO,k Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
490.61 €
Tel.popl. Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovak telekom, a.s.
38.59 €
El.en. M Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
347.28 €
El.en.PZŠP Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
266.44 €
El.en.cint Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
25.51 €
oprava VO Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Juraj Fekete elektroslužba
268.70 €
Zavlažovac Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Mikuláš Johancsík
9100.00 €
prevádzkVK Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Aquaspiš-vodné hospodárstvo s.r.o.
120.00 €
sluBTSaOPP Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: MAIRO s.r.o.
100.00 €
plyn 244 Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
405.00 €
plyn 245 Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
346.00 €
plyn KD Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
545.00 €
plyn ŠP Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
120.00 €
plyn KDMPZ Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
147.00 €
poštovnéSÚ Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Obec Zlaté Klasy
29.00 €
Internet Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: SWAN, a.s.
19.50 €
aktualizác Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
186.00 €
potraviny Odb.: Obec Čenkovce
909.31 €
245záchod Odb.: Obec Čenkovce
235.00 €
čist.prost Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Trend Hygiena, s.r.o.
24.47 €
kancelár.p Odb.: Obec Čenkovce
33.30 €
245el.zámo Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Kiss Zoltán-RIBANA trade
141.32 €
opr.čerpad Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: AQUAMONT spol. r.o.
196.78 €
komin.prác Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Ing. TAKÁCS TIBOR
211.00 €
pož.košela Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: FLORIAN, s.r.o.
182.39 €
odvoz KO Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
1540.34 €
kuch.odpad Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ECO CENTRUM - Ľubomír Žigo
10.54 €
El.en.VO,k Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
490.61 €
El.en. M Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
347.28 €
El.en.PZŠP Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
266.44 €
El.en.cint Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
25.51 €
El.en. KD Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
481.40 €
stočné Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
1033.80 €
Právne sl. Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Mgr. Lajos Mészáros, advokát
300.00 €
drobný mat Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: MAGERSTAV
89.75 €
Internet Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: SWAN, a.s.
19.50 €
plyn KD Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
996.00 €
plyn ŠP Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
219.00 €
plyn PZ Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
18.00 €
plyn 244 Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
405.00 €
plyn 245 Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
346.00 €
plyn KD M Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
129.00 €
prevádzkVK Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Aquaspiš-vodné hospodárstvo s.r.o.
120.00 €
tel.popl. Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovak telekom, a.s.
41.33 €
sluBTSaOPP Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: MAIRO s.r.o.
100.00 €
potraviny Odb.: Obec Čenkovce
515.09 €
omont.vian Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Juraj Fekete elektroslužba
129.00 €
stočné Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
1376.40 €
nálepky Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Kvarda Zoltán - KVAMAX
217.15 €
Drobný mat Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: MAGERSTAV
36.14 €
odvoz KO Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
1469.61 €
potraviny Odb.: Obec Čenkovce
75.17 €
El.en. KD Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
516.54 €
kuch.odpad Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ECO CENTRUM - Ľubomír Žigo
22.54 €
BD245plast Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Július Ágh ALUX
420.00 €
El.en. M Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
347.28 €
El.en.PZŠP Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
266.44 €
El.en.VO,k Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
490.61 €
El.en.cint Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
25.51 €
Právne sl. Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Mgr. Lajos Mészáros, advokát
300.00 €
Internet Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: SWAN, a.s.
25.49 €
plyn KD Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1057.00 €
plyn ŠP Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
232.00 €
plyn PZ Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
18.00 €
plyn 244 Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
405.00 €
plyn 245 Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
346.00 €
plyn KD M Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
129.00 €
prevádzkVK Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Aquaspiš-vodné hospodárstvo s.r.o.
120.00 €
tel.popl. Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovak telekom, a.s.
43.32 €
potraviny Odb.: Obec Čenkovce
879.98 €
Csallókoz Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Regioport, s.r.o.
49.50 €
sluBTSaOPP Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: MAIRO s.r.o.
100.00 €
SOZAaut.od Odb.: Obec Čenkovce
14.28 €
deratizáci Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: GARANT PLUS DDD s.r.o.
80.40 €
detské ihr Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: E K O T E C spol. s r.o.
165.60 €
verej rozh Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovgram
38.40 €
vedenie úč Odb.: Obec Čenkovce
432.00 €
opr.čerpad Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: AQUAMONT spol. r.o.
166.18 €
opr.čerpad Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: AQUAMONT spol. r.o.
359.28 €
opr.čerpad Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Alžbeta Kovácsová
223.20 €
serv.služb Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Reficier JTL spol. s.r.o.
64.80 €
el.en.vyúč Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
0.01 €
Strava dô. Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: GAMA PLAY s.r.o.
1174.50 €
plyn vyúčt Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
-637.42 €
plyn vyúčt Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
-393.96 €
plyn vyúčt Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
-830.14 €
plyn vyúčt Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
-2884.56 €
plyn vyúčt Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
-2861.95 €
stočné Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
1147.80 €
plyn vyúčt Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
-2552.51 €
El.en.VO,k Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
490.61 €
El.en. M Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
347.28 €
El.en.PZŠP Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
266.44 €
El.en.jaze Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
159.61 €
El.en.cint Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
25.51 €
plyn KD M Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
129.00 €
plyn 244 Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
405.00 €
plyn 245 Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
346.00 €
plyn KD Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1090.00 €
plyn ŠP Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
240.00 €
plyn PZ Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
18.00 €
opr.počíta Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Reficier JTL spol. s.r.o.
140.40 €
Finančný s Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Poradca podnikateľa,spol.sr.o.
14.90 €
ochran.dát Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ITAK s.r.o.
57.60 €
odvoz KO Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
1518.24 €
Doména Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: wbx, s.r.o.
144.00 €
El.en.vyúč Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
-128.04 €
El.en.vyúč Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
-190.21 €
El.en.vyúč Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
62.39 €
El.en. KD Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
581.64 €
El.en.vyúč Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
-0.37 €
Právne sl. Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Advokátska kancelária
250.00 €
Mzdová účt Odb.: Obec Čenkovce
58.80 €
odvoz odpa Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Združene Obcí HŽO v OH
89.92 €
Drobný mat Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: MAGERSTAV
10.90 €
Služby TPO Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: MAIRO s.r.o.
100.00 €
Právne sl. Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Mgr. Lajos Mészáros, advokát
150.00 €
Internet Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: SWAN, a.s.
25.49 €
Tel.popl. Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovak telekom, a.s.
38.59 €
Jedálne ku Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Up Slovensko, s.r.o.
1798.82 €
potraviny Odb.: Obec Čenkovce
771.46 €
vodné-vyúč Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
11.88 €
vodné-vyúč Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
51.03 €
opr.čerpad Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: AQUAMONT spol. r.o.
242.53 €
elektroinš Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Juraj Fekete elektroslužba
703.95 €
opr.čerpad Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Alžbeta Kovácsová
435.60 €
opr.kosačk Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Ing.Robert Lelkes-AGROSAM
304.15 €
prevádzkVK Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Aquaspiš-vodné hospodárstvo s.r.o.
120.00 €
kuch.odpad Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ECO CENTRUM - Ľubomír Žigo
10.54 €
práv.služb Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Advokátska kancelária
250.00 €
poštovné Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Obec Zlaté Klasy
49.50 €
vodoinštal Odb.: Obec Čenkovce
400.00 €
Elektr.zvo Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: František Méry ELEKTRO SERVIS
110.00 €
opr.čerpad Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: AQUAMONT spol. r.o.
333.31 €
opr.čerpad Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: AQUAMONT spol. r.o.
267.68 €
Meradlo Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: AQUAMONT spol. r.o.
52.93 €
odvoz odp. Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
424.14 €
práv.služb Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Mgr. Lajos Mészáros, advokát
300.00 €
drobný mat Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: MAGERSTAV
27.90 €
servis.slu Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Reficier JTL spol. s.r.o.
303.42 €
ÚK,plynoiš Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: HLH, s.r.o.
3924.60 €
Vodovod,ka Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: HLH, s.r.o.
2334.96 €
Inštalácia Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Norbert Nyársik
1956.00 €
Vodoinštal Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Igor Ravasz JUNIOR
1127.50 €
Murárske p Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Szabados Teodor
3321.70 €
Murárske p Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Murárske práce Bernáth Františ
2225.00 €
Búracie pr Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Tibor Fehér
1086.30 €
odvoz odp. Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
2304.90 €
stočné Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
997.20 €
el.en.KD Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
350.77 €
Diár samos Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Regionálne zdrž.obcí
53.20 €
kuch.odpad Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ECO CENTRUM - Ľubomír Žigo
10.54 €
tel.popl. Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovak telekom, a.s.
39.18 €
internet Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: SWAN, a.s.
25.49 €
Sl.TPO OPP Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: MAIRO s.r.o.
100.00 €
plyn KD Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1480.00 €
plyn ŠP Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
295.00 €
plyn PZ Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
68.00 €
plyn 245 Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
565.00 €
plyn 244 Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
625.00 €
plyn KDM Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
190.00 €
prevádzkVK Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Aquaspiš-vodné hospodárstvo s.r.o.
120.00 €
potraviny Odb.: Obec Čenkovce
1085.41 €
práv.služb Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Advokátska kancelária
250.00 €
ÚjSzó2019 Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: DUEL-PRESS, s.r.o.
98.45 €
KDM PVCprá Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Tomáš Nagy
5461.00 €
KDMmal.prá Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Attila Hurtony
2480.00 €
licenciKEO Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: KEO, s.r.o
286.21 €
elektroinš Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Juraj Fekete elektroslužba
1466.60 €
drobný mat Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: MAGERSTAV
183.68 €
revízia tl Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: VZ ELECTRIC s.r.o.
1008.00 €
odvoz odp. Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
3142.72 €
stočné Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
1163.40 €
opr.čerpad Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: AQUAMONT spol. r.o.
219.12 €
práv.služb Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Mgr. Lajos Mészáros, advokát
462.50 €
el.en.KD Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
287.80 €
el.en.M Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
338.02 €
stožiar VO Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ATYPKOV, spol. s r.o.
327.72 €
opr.čerpad Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Alžbeta Kovácsová
262.80 €
kuch.odpad Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ECO CENTRUM - Ľubomír Žigo
10.54 €
KDMelektro Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Juraj Fekete -elektroslužby
1350.00 €
práv.služb Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Advokátska kancelária
250.00 €
el.en.VO,k Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
480.92 €
el.en.ŠpPZ Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
257.29 €
el.en.cint Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
24.69 €
245rozúčto Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ISTA Slovakia, s.r.o.
84.00 €
244rozúčto Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ISTA Slovakia, s.r.o.
77.00 €
tel.popl. Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovak telekom, a.s.
41.20 €
internet Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: SWAN, a.s.
25.49 €
plyn KDM Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
190.00 €
plyn KD Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1256.00 €
plyn ŠP Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
251.00 €
plyn PZ Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
68.00 €
plyn 245 Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
565.00 €
plyn 244 Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
625.00 €
opr.čerpad Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: František Horváth
384.00 €
prevádzkVK Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Aquaspiš-vodné hospodárstvo s.r.o.
120.00 €
prezentáci Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Peter Jurík - LISA
37.88 €
audit 2017 Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Ing. Milan Varchola
850.00 €
potraviny Odb.: Obec Čenkovce
1261.42 €
BOZP OPP Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Ing. Michal Író
100.00 €
vodné-vyúč Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
28.37 €
vodné-vyúč Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
35.00 €
vodné-vyúč Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
60.92 €
vodné-vyúč Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
283.06 €
vodné-vyúč Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
-61.46 €
výmena kot Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Keszőcze Zoltán
5255.00 €
el.inšt.ma Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: GM ELEKTRO s.r.o.
2324.62 €
práv.služb Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Advokátska kancelária
250.00 €
čist.potre Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: BRISTON s.r.o.
108.00 €
servis.slu Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Reficier JTL spol. s.r.o.
64.80 €
stočné Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
1137.00 €
znal.posud Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Ing. František Dudek - D group
120.00 €
opr.čerpad Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: AQUAMONT spol. r.o.
265.56 €
kuch.odpad Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ECO CENTRUM - Ľubomír Žigo
10.54 €
drobný mat Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: MAGERSTAV
44.73 €
PaMbez chý Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: PORADCA s.r.o.
64.00 €
komin.prác Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Ing. TAKÁCS TIBOR
112.00 €
odvoz odp. Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
1816.54 €
strav.líst Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Up Slovensko, s.r.o.
1310.18 €
tel.popl. Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovak telekom, a.s.
40.93 €
el.en.VO,k Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
480.92 €
el.en.M Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
338.02 €
el.en.ŠpPZ Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
257.29 €
el.en.cint Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
24.69 €
el.en.KD Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
169.56 €
opr.čerpad Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Alžbeta Kovácsová
259.20 €
práv.služb Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Mgr. Lajos Mészáros, advokát
300.00 €
opr.čerpad Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: AQUAMONT spol. r.o.
396.64 €
odvoz odpa Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Združene Obcí HŽO v OH
89.92 €
BOZP OPP Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Ing. Michal Író
100.00 €
KDMsadroka Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Attila Hurtony
1500.00 €
plyn PZ Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
68.00 €
internet Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: SWAN, a.s.
19.50 €
plyn KDM Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
190.00 €
plyn KD Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
760.00 €
plyn ŠP Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
152.00 €
maľovka ŠJ Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Mikóczi Tibor
2354.40 €
plyn 245 Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
565.00 €
plyn 244 Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
625.00 €
potraviny Odb.: Obec Čenkovce
1343.87 €
Bus-náhr.d Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: FerMi s.r.o.
238.80 €
opr.čerpad Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Alžbeta Kovácsová
249.60 €
rekl.služb Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Profesionálny register
240.00 €
Strecha PZ Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Tatiana Lizáková
1171.67 €
Strecha DS Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Tatiana Lizáková
946.85 €
odvoz odp. Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
2637.96 €
stočné Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
1380.00 €
členské Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Združenie miest a obcí ŽO
161.25 €
drobný mat Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: MAGERSTAV
85.23 €
stravné Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Beatrix Galambosová
2459.20 €
opr.kosačk Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Ing.Robert Lelkes-AGROSAM
66.60 €
el.en.M Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
298.02 €
el.en.KD Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
191.03 €
el.en.MKDv Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
22.25 €
opr.čerpad Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: AQUAMONT spol. r.o.
901.58 €
el.en.VO,k Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
480.92 €
el.en.ŠpPZ Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
257.29 €
el.en.cint Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
24.69 €
tel.popl. Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovak telekom, a.s.
38.99 €
plyn KD Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
244.00 €
plyn PZ Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
68.00 €
plyn ŠP Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
49.00 €
plyn 244 Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
625.00 €
plyn 245 Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
565.00 €
plyn KDM Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
190.00 €
el.inšt.ma Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: GM ELEKTRO s.r.o.
1749.32 €
práv.služb Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Mgr. Lajos Mészáros, advokát
337.50 €
KDzníženEN Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: JUDr. Silvia Kamocsai
300.00 €
internet Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: SWAN, a.s.
19.50 €
šmykala Me Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Mgr. Mária Kováčová
480.00 €
BOZP OPP Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Ing. Michal Író
100.00 €
Registratú Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
72.00 €
opr.čerpad Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: František Horváth
672.00 €
pož.potreb Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: FLORIAN, s.r.o.
2805.00 €
PVC okná M Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Pro Wind Slovakia spol. sr.o.
584.44 €
plast.pohá Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Trend Hygiena, s.r.o.
92.15 €
internet Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: SWAN, a.s.
19.50 €
požiarny m Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Ing. Branislav Ildža
1400.00 €
Registratú Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
236.40 €
pohár star Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Janega Peter - PAGY
48.00 €
KDMelektro Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Juraj Fekete -elektroslužby
1800.00 €
opr.čerpad Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: AQUAMONT spol. r.o.
139.27 €
opr.čerpad Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: AQUAMONT spol. r.o.
110.16 €
opr.kosačk Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Ing.Robert Lelkes-AGROSAM
46.25 €
polygraf.p Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: COMBI TLAČIAREŇ
31.20 €
export fak Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: wbx, s.r.o.
540.00 €
elektroinš Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Juraj Fekete elektroslužba
303.00 €
elektroinš Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Juraj Fekete elektroslužba
69.77 €
stočné Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
1150.20 €
odvoz odp. Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
2699.99 €
práv.služb Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Mgr. Lajos Mészáros, advokát
725.00 €
Meradlo Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: AQUAMONT spol. r.o.
52.93 €
opr.čerpad Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Alžbeta Kovácsová
177.60 €
stavebný m Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: MAGERSTAV
161.48 €
tel.popl. Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovak telekom, a.s.
39.50 €
VSSRročný Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Poradca podnikateľa,spol.sr.o.
117.00 €
Finanč.s19 Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Poradca podnikateľa,spol.sr.o.
26.40 €
el.en. KD Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
158.17 €
el.en.VO,k Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
480.92 €
el.en.M Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
339.71 €
el.en.M Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
257.29 €
el.en.cint Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
24.69 €
Poradca 19 Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: PORADCA s.r.o.
32.90 €
plyn KDM Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
190.00 €
plyn 245 Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
565.00 €
plyn 244 Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
625.00 €
plyn KD Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
117.00 €
plyn PZ Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
68.00 €
plyn ŠP Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
24.00 €
internet Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: SWAN, a.s.
19.50 €
opr.čerpad Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: AQUAMONT spol. r.o.
448.86 €
opr.čerpad Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: AQUAMONT spol. r.o.
155.63 €
prevádzkVK Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: AQUASPIŠ spol. sr.o.
144.00 €
potraviny Odb.: Obec Čenkovce
90.74 €
softvérúdr Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Reficier JTL spol. s.r.o.
198.00 €
traktorSOL Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Ing.Robert Lelkes-AGROSAM
3000.00 €
práv.služb Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Advokátska kancelária
250.00 €
práv.služb Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Advokátska kancelária
250.00 €
meradlo Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: AQUAMONT spol. r.o.
52.93 €
BOZP OPP Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Ing. Michal Író
300.00 €
elektroinš Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Juraj Fekete elektroslužba
167.00 €
web stránk Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Datatrade s.r.o.
58.56 €
ochranadát Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ITAK s.r.o.
57.60 €
Poradca Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: PORADCA s.r.o.
32.90 €
s.odkvapyM Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Peter Nagy
250.00 €
servis.slu Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Reficier JTL spol. s.r.o.
64.80 €
stočné Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
1423.20 €
kam.sys. Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Maxnetwork, s.r.o.
49.85 €
opr.čerpad Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: AQUAMONT spol. r.o.
116.64 €
revízia bl Odb.: Obec Čenkovce
380.00 €
odvoz odp. Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
1734.23 €
drobný mat Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: MAGERSTAV
115.74 €
opr.čerpad Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Alžbeta Kovácsová
216.00 €
opr.čerpad Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: AQUAMONT spol. r.o.
119.76 €
el.en. KD Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
193.72 €
el.en.VO,k Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
480.92 €
el.en.M Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
339.71 €
el.en.M Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
257.29 €
el.en.Mjaz Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
154.66 €
el.en.cint Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
24.69 €
prevádzkVK Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: AQUASPIŠ spol. sr.o.
144.00 €
práv.služb Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Mgr. Lajos Mészáros, advokát
835.70 €
tel.popl. Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovak telekom, a.s.
38.59 €
kuch.odpad Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ECO CENTRUM - Ľubomír Žigo
10.54 €
plyn KDM Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
190.00 €
plyn 245 Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
565.00 €
plyn 244 Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
625.00 €
plyn ŠP Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
24.00 €
plyn KD Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
117.00 €
plyn PZ Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
68.00 €
potraviny Odb.: Obec Čenkovce
1160.10 €
revízia el Odb.: Obec Čenkovce
310.00 €
elektroinš Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Juraj Fekete elektroslužba
99.30 €
B-náhr.die Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: SAD Dunajská Streda
54.79 €
drobný mat Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: MAGERSTAV
81.26 €
softvérúdr Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Reficier JTL spol. s.r.o.
229.20 €
stočné Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
1078.20 €
opr.čerpad Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: AQUAMONT spol. r.o.
489.48 €
opr.čerpad Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: AQUAMONT spol. r.o.
413.68 €
el.en. KD Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
195.77 €
Meradlo Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: AQUAMONT spol. r.o.
52.93 €
opr.čerpad Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Alžbeta Kovácsová
992.28 €
kuch.odpad Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ECO CENTRUM - Ľubomír Žigo
10.54 €
odvoz odp. Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
2629.94 €
tel.popl. Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovak telekom, a.s.
41.54 €
Új Szó Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: DUEL-PRESS, s.r.o.
94.80 €
Obecné nov Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: INPROST spol. s r.o.
20.80 €
el.en.VO,k Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
480.92 €
el.en.M Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
339.71 €
el.en.M Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
257.29 €
el.en.cint Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
24.69 €
plyn KDM Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
190.00 €
plyn KD Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
127.00 €
plyn PZ Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
68.00 €
plyn ŠP Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
26.00 €
plyn 244 Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
625.00 €
plyn 245 Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
565.00 €
internet Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: SWAN, a.s.
19.50 €
prevádzkVK Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: AQUASPIŠ spol. sr.o.
144.00 €
potraviny Odb.: Obec Čenkovce
1250.30 €
opr.kosačk Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Ing.Robert Lelkes-AGROSAM
98.30 €
245rozúčto Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ISTA Slovakia, s.r.o.
87.51 €
244rozúčto Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ISTA Slovakia, s.r.o.
79.88 €
244čist.ka Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: AB-KRTKOVANIE
264.00 €
softvér-úd Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Reficier JTL spol. s.r.o.
30.00 €
opr.kosMas Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: AgroTrade s.r.o.
359.89 €
práv.služb Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Advokátska kancelária
250.00 €
opr.čerpad Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: AQUAMONT spol. r.o.
806.58 €
244kanaliz Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Alica Letková OKTEL-D
50.00 €
stočné Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
1348.80 €
kam.sys. Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Maxnetwork, s.r.o.
49.85 €
elektromob Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Mgr. Jarmila Bandziová
350.00 €
opr.kos.šp Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Ing.Robert Lelkes-AGROSAM
61.73 €
elektroinš Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Juraj Fekete elektroslužba
150.00 €
elektroinš Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Juraj Fekete elektroslužba
74.44 €
KDMstrecha Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Tatiana Lizáková
2326.70 €
el.en. KD Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
366.18 €
sport.súpr Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: SPORTIKA GROUP s.r.o.
468.86 €
obn.plomby Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Západoslovenská distribučná, a.s.
18.84 €
vodné,stoč Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
4.73 €
odvoz odp. Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
2898.24 €
drobný mat Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: MAGERSTAV
84.07 €
PD-KDMaslo Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: BOTH Projekt s.r.o.
450.00 €
tel.popl. Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovak telekom, a.s.
38.84 €
vodné-vyúč Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
-97.87 €
vodné-vyúč Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
-1.18 €
vodné-vyúč Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
-0.70 €
vodné-vyúč Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
3.89 €
vodné-vyúč Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
-190.08 €
odvoz odpa Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Združene Obcí HŽO v OH
143.30 €
prevádzkVK Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: AQUASPIŠ spol. sr.o.
144.00 €
kuch.odpad Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ECO CENTRUM - Ľubomír Žigo
10.54 €
el.en.VO,k Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
480.92 €
el.en.M Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
339.71 €
el.en.M Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
257.29 €
el.en.cint Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
24.69 €
internet Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: SWAN, a.s.
19.50 €
strav.líst Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Up Slovensko, s.r.o.
2206.02 €
plyn 244 Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
625.00 €
plyn 245 Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
565.00 €
plyn KDM Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
190.00 €
plyn PZ Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
68.00 €
plyn KD Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
302.00 €
plyn ŠP Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
61.00 €
opr.kos.šp Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Ing.Robert Lelkes-AGROSAM
202.00 €
potraviny Odb.: Obec Čenkovce
1462.93 €
Techn.podp Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: IVES Organiz.pre inf
25.09 €
244kanaliz Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Alica Letková OKTEL-D
70.00 €
tombola Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Talamon s.r.o.
71.06 €
servis.slu Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Reficier JTL spol. s.r.o.
64.80 €
opr.čerpad Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: AQUAMONT spol. r.o.
131.76 €
el.enMVOvy Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
-147.34 €
el.en.VOvy Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
-204.12 €
tráva-prev Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Zoltán Écsy - 4GARDEN
360.00 €
revízia el Odb.: Obec Čenkovce
550.00 €
rekl.služb Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Media Informačná Inštitúcia,s.
180.00 €
kam.sys. Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Maxnetwork, s.r.o.
54.65 €
ManVO KD Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: EPIC Partner SK s.r.o.
1740.00 €
pes túlavý Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Sloboda zvierat
92.00 €
stočné Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
1156.80 €
opr.čerpad Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: AQUAMONT spol. r.o.
143.52 €
rekl.služb Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Centrálny vestník organizácií
240.00 €
odvoz odp. Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
1672.08 €
mal.potr.k Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: MAGERSTAV
100.67 €
el.en. KD Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
415.37 €
el.en.VO,k Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
480.92 €
el.en.M Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
339.71 €
el.en.M Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
257.29 €
el.en.cint Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
24.69 €
tel.popl. Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovak telekom, a.s.
40.10 €
rozvádzač Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Alexander Szekeres
592.80 €
poštovné Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Obec Zlaté Klasy
154.70 €
kuch.odpad Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ECO CENTRUM - Ľubomír Žigo
10.54 €
internet Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: SWAN, a.s.
19.50 €
práv.služb Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Advokátska kancelária
250.00 €
plyn 245 Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
565.00 €
plyn 244 Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
625.00 €
plyn KD Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
789.00 €
plyn ŠP Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
157.00 €
plyn PZ Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
68.00 €
plyn KDM Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
190.00 €
prevádzkVK Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: AQUASPIŠ spol. sr.o.
144.00 €
potraviny Odb.: Obec Čenkovce
959.78 €
ve.rozhlas Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovgram
38.50 €
komin.prác Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Ing. TAKÁCS TIBOR
185.50 €
opr.pračky Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: T&M service
95.00 €
stravné Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Beatrix Galambosová
1209.30 €
drobný mat Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: MAGERSTAV
50.49 €
odvoz odp. Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
1560.47 €
stočné Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
1128.60 €
el.en. KD Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
436.60 €
opr,kosačk Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Ing.Robert Lelkes-AGROSAM
717.08 €
práv.služb Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Advokátska kancelária
250.00 €
zástery ku Odb.: Obec Čenkovce
219.50 €
Podpora šp Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ProWire s.r.o.
200.00 €
Auditor.sl Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Bratislavská súdno-znalecká a
720.00 €
kuch.odpad Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ECO CENTRUM - Ľubomír Žigo
10.54 €
opr.čerpad Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: AQUAMONT spol. r.o.
135.84 €
opr.čerpad Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: AQUAMONT spol. r.o.
110.52 €
vstupné dv Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Kiss Zoltán-RIBANA trade
246.96 €
el.en.cint Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
24.69 €
el.en.VO,k Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
480.92 €
el.en.M Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
257.29 €
el.en.M Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
339.71 €
internet Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: SWAN, a.s.
19.50 €
tel.popl. Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovak telekom, a.s.
46.46 €
plyn KDM Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
190.00 €
plyn KD Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1441.00 €
plyn PZ Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
68.00 €
plyn ŠP Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
287.00 €
plyn 245 Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
565.00 €
plyn 244 Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
625.00 €
prevádzkVK Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: AQUASPIŠ spol. sr.o.
144.00 €
SSU-vyúčto Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Obec Zlaté Klasy
429.48 €
potraviny Odb.: Obec Čenkovce
1281.60 €
opr.čerpad Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: AQUAMONT spol. r.o.
360.13 €
opr.čerpad Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: František Horváth
372.00 €
PD-rekonFI Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Devlev Buildings s.r.o.
950.00 €
servis.slu Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Reficier JTL spol. s.r.o.
64.80 €
internet Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: SWAN, a.s.
19.90 €
Bus-náh.di Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: SAD Dunajská Streda
286.97 €
opr.bus Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: SAD s.r.o.
60.00 €
elektri.pr Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Obec Zlaté Klasy
331.64 €
profes.reg Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Profesionálny register
240.00 €
plyn 244-5 Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
623.27 €
plyn KD.M Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
-232.94 €
plyn ŠP,PZ Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
-6.83 €
stočné Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
971.40 €
práv.služb Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Advokátska kancelária
250.00 €
el.en. KD Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
455.32 €
kuch.odpad Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ECO CENTRUM - Ľubomír Žigo
22.54 €
revízia PZ Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: HLH, s.r.o.
972.00 €
drobný mat Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: MAGERSTAV
42.75 €
odvoz odp. Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
1602.86 €
autor.odme Odb.: Obec Čenkovce
14.28 €
tel.popl. Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovak telekom, a.s.
39.67 €
opr.čerpad Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: František Horváth
372.00 €
odvoz odpa Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Združene Obcí HŽO v OH
171.51 €
ŽiadosťNFP Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ProWire s.r.o.
165.00 €
el.en.VO,k Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
480.92 €
el.en.M Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
257.29 €
el.en.cint Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
24.69 €
el.en.M Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
339.71 €
internet Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: SWAN, a.s.
19.50 €
plyn 244 Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
625.00 €
plyn 245 Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
565.00 €
plyn PZ Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
68.00 €
plyn ŠP Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
305.00 €
plyn KD Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1528.00 €
plyn KDM Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
190.00 €
opr.čerpad Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Alžbeta Kovácsová
456.00 €
prevádzkVK Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: AQUASPIŠ spol. sr.o.
144.00 €
opr.čerpad Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Alžbeta Kovácsová
228.00 €
el.inšt.ma Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: GM ELEKTRO s.r.o.
83.71 €
potraviny Odb.: Obec Čenkovce
1215.53 €
NADnálepky Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Kvarda Zoltán - KVAMAX
219.60 €
opr.čerpad Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: AQUAMONT spol. r.o.
316.19 €
Csallóköz Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Regioport, s.r.o.
45.90 €
známky pes Odb.: Obec Čenkovce
112.50 €
kuch.potŠJ Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: MAKRO spol.s r.o.
221.58 €
opr.čerpad Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: AQUAMONT spol. r.o.
156.96 €
vodné,stoč Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
16.43 €
plyn KDM Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
190.00 €
plyn 245 Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
565.00 €
plyn 244 Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
625.00 €
plyn KD Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1577.00 €
plyn ŠP Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
314.00 €
plyn PZ Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
68.00 €
školenie v Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Ladislav Szabó LIMASA
40.00 €
el.en.kame Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
5.66 €
účet CP Odb.: Obec Čenkovce
432.00 €
el.en.vyúč Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
-127.26 €
opr.čerpad Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: AQUAMONT spol. r.o.
390.48 €
práv.služb Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Advokátska kancelária
250.00 €
plyn245vyú Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
354.74 €
plyn244vyú Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
399.14 €
plyn KDvyú Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
-1405.72 €
plyn ŠPvyú Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
311.74 €
plyn PZvyú Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
463.30 €
plynKDMvyú Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
334.84 €
opr.čerpad Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Alžbeta Kovácsová
456.00 €
ochranadát Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ITAK s.r.o.
57.60 €
el.en.M Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
480.92 €
el.en.M Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
257.29 €
el.en.cint Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
24.69 €
el.en.Mjaz Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
154.66 €
el.en.M Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
334.05 €
stočné Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
1524.00 €
Finanč.spr Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Poradca podnikateľa,spol.sr.o.
7.45 €
el.en. KD Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
425.14 €
el.en.-vyú Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
-215.73 €
vian.výzdo Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Obec Zlaté Klasy
603.02 €
odvoz odp. Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
1529.32 €
právne sl. Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Advokátska kancelária
250.00 €
kuch.odpad Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ECO CENTRUM - Ľubomír Žigo
10.54 €
el.en.-vyú Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
490.43 €
el.en.-vyú Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
-281.74 €
el.en.-vyú Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
-13.58 €
drobný mat Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: MAGERSTAV
26.33 €
strsv.líst Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Up Slovensko, s.r.o.
1798.82 €
tel.popl. Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovak telekom, a.s.
38.59 €
prevádzkVK Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: AQUASPIŠ spol. sr.o.
144.00 €
internet Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: SWAN, a.s.
19.50 €
rekl.predm Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: National PEN
106.69 €
Dodávky energie,služieb a tovaru Dod.: Všetky dodávatelia
19174.53 €
Dodávky energie,služieb a tovaru Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Všetky dodávatelia
72775.17 €
Dodávky energie,služieb a tovaru Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Všetky dodávatelia
11445.83 €
Dodávky energie,služieb a tovaru Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Všetky dodávatelia
12913.46 €
Dodávky energie,služieb a tovaru Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Všetky dodávatelia
127988.15 €
Dodávky energie,služieb a tovaru Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Všetky dodávatelia
11958.02 €
Dodávky energie,služieb a tovaru Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Všetky dodávatelia
12354.28 €
Dodávky energie,služieb a tovaru Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Všetky dodávatelia
8714.45 €
Dodávky energie,služieb a tovaru Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Všetky dodávatelia
32471.65 €
Dodávky energie,služieb a tovaru Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Všetky dodávatelia
21023.27 €
Dodávky energie,služieb a tovaru Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Všetky dodávatelia
25115.37 €
Dodávky energie,služieb a tovaru Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Všetky dodávatelia
24087.46 €
Dodávky energie,služieb a tovaru Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Všetky dodávatelia
10557.01 €
Dodávky energie,služieb a tovaru Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Všetky dodávatelia
3139.60 €
Dodávky energie,služieb a tovaru Dod.: Všetky dodávatelia
29189.56 €
Dodávky energie,služieb a tovaru Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Všetky dodávatelia
15784.85 €
Dodávky energie,služieb a tovaru Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Všetky dodávatelia
8878.51 €
Dodávky energie,služieb a tovaru Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Všetky dodávatelia
21241.74 €
Dodávky energie,služieb a tovaru Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Všetky dodávatelia
10328.96 €
Dodávky energie,služieb a tovaru Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Všetky dodávatelia
10016.27 €
Dodávky energie,služieb a tovaru Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Všetky dodávatelia
8476.54 €
Dodávky energie,služieb a tovaru Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Všetky dodávatelia
21251.95 €
Dodávky energie,služieb a tovaru Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Všetky dodávatelia
14052.26 €
Dodávky energie,služieb a tovaru Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Všetky dodávatelia
12219.85 €
Dodávky energie,služieb a tovaru Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Všetky dodávatelia
9380.54 €
Dodávky energie,služieb a tovaru Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Všetky dodávatelia
10836.21 €
Dodávky energie,služieb a tovaru Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Všetky dodávatelia
17845.55 €
Dodávky energie,služieb a tovaru Dod.: Všetky dodávatelia
26080.33 €
Dodávky energie,služieb a tovaru Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Všetky dodávatelia
9271.16 €
Dodávky energie,služieb a tovaru Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Všetky dodávatelia
13225.42 €
Dodávky energie,služieb a tovaru Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Všetky dodávatelia
182728.60 €
Dodávky energie,služieb a tovaru Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Všetky dodávatelia
9611.76 €
Dodávky energie,služieb a tovaru Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Všetky dodávatelia
13641.57 €
Dodávky energie,služieb a tovaru Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Všetky dodávatelia
8676.79 €
Dodávky energie,služieb a tovaru Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Všetky dodávatelia
9010.13 €
Dodávky energie,služieb a tovaru Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Všetky dodávatelia
9811.87 €
Dodávky energie,služieb a tovaru Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Všetky dodávatelia
8889.94 €
Dodávky energie,služieb a tovaru Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Všetky dodávatelia
9217.48 €
Dodávky energie,služieb a tovaru Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Všetky dodávatelia
9443.86 €
Dodávky energie,služieb a tovaru Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Všetky dodávatelia
6904.64 €
Dodávky energie,služieb a tovaru Dod.: Všetky dodávatelia
23799.11 €
Dodávky energie,služieb a tovaru Dod.: Všetky dodávatelia
9158.81 €
Dodávky energie,služieb a tovaru Dod.: Všetky dodávatelia
13424.08 €
Dodávky energie,služieb a tovaru Dod.: Všetky dodávatelia
19629.07 €
Dodávky energie,služieb a tovaru Dod.: Všetky dodávatelia
15481.19 €
Dodávky energie,služieb a tovaru Dod.: Všetky dodávatelia
16394.96 €
Dodávky energie,služieb a tovaru Dod.: Všetky dodávatelia
3775.14 €
Dodávky energie,služieb a tovaru Dod.: Všetky dodávatelia
14516.54 €
Dodávky energie,služieb a tovaru Dod.: Všetky dodávatelia
8161.42 €
Dodávky energie,služieb a tovaru Dod.: Všetky dodávatelia
13831.10 €
Dodávky energie,služieb a tovaru Dod.: Všetky dodávatelia
7790.26 €
Dodávky energie,služieb a tovaru Dod.: Všetky dodávatelia
8012.17 €
Dodávky energie,služieb a tovaru Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Všetky dodávatelia
16193.87 €
Dodávky energie,služieb a tovaru Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Všetky dodávatelia
9423.09 €
Dodávky energie,služieb a tovaru Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Všetky dodávatelia
13810.18 €
Dodávky energie,služieb a tovaru Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Všetky dodávatelia
11366.91 €
Dodávky energie,služieb a tovaru Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Všetky dodávatelia
79215.95 €
Dodávky energie,služieb a tovaru Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Všetky dodávatelia
17835.99 €
Dodávky energie,služieb a tovaru Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Všetky dodávatelia
14383.93 €
Dodávky energie,služieb a tovaru Dod.: Všetky dodávatelia
9798.31 €
Dodávky energie,služieb a tovaru Dod.: Všetky dodávatelia
9331.14 €
Dodávky energie,služieb a tovaru Dod.: Všetky dodávatelia
8315.99 €
Dodávky energie,služieb a tovaru Dod.: Všetky dodávatelia
8252.23 €
Dodávky energie,služieb a tovaru Dod.: Všetky dodávatelia
9092.53 €
Dodávky energie,služieb a tovaru Dod.: Všetky dodávatelia
13956.31 €
Dodávky energie,služieb a tovaru Dod.: Všetky dodávatelia
355277.41 €

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 10:00 Stavebný úrad
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár