Kontakty

Toto webové sídlo www.cenkovce.sk spravuje Obec Čenkovce je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Čenkovce 

Adresa:
Obecný úrad Čenkovce 
Čenkovce 2
930 39 Zlaté Klasy

IČO: 31871224

Samosprávny kraj: Trnavský
Okres: Dunajská Streda
Región: Dunajskostredský
Počet obyvateľov: 1 075
Rozloha: 1 157 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1240

Všeobecné informácie:  sekretariat@cenkovce.sk

Podateľňa: sekretariat@cenkovce.sk

Starosta: Ing. Jozef Karika, e-mail: starosta@cenkovce.sk

Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@cenkovce.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 31 5692710, 0911 969 563

E-mail: sekretariat@cenkovce.sk

Kompetencie:
Obec Čenkovce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Čenkovce je zriadený na Obecnom úrade v Čenkovciach

Technický prevádzkovateľ webstránky: webex.sk

Ostrovského 2
040 01 Košice

info@webex.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 10:00 Stavebný úrad
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár