DHZ

Dobrovoľný hasičský zbor v Čenkovciachbol založený v roku 1878.  Zakladatelia Lajos Holocsi, Péter Farkas, Mihály Mészáros, János Both, János Bognár, Mihály Hurtony. V tých časoch hasičskú striekačku ťahali kone. Počet členov bolo 13.
V roku 1933 veliteľ Vince Méry, zástupca veliteľa István Gányovics, pokladník Vince Farkas, desiatník Károly Vass, strážmajster Vendel Hervay, desiatník Gáspár Vass, striekač István Füssi, István Nagy, Lajos Lengyel, Szilveszter Chrenó.
Za podpory orgánov miestnej samosprávy, brigádnickou prácou  obyvateľov a  členov - hasičov bola v roku 1973  postavená súčasná nová požiarna zbrojnica.

Veliteľom bol József  Lépes a predsedom József  Bódis .  Požiarna technika bola požiarna striekačka DS16, v rokoch 1970 PPS 12 a v roku 1979 sme dostali požiarne vozidlo AVIA 31 s PPS – 12 striekačkou, čo používame dodnes.
Osobnosti hasičského zboru :  v roku 1878 veliteľ útvaru Lajos Holocsi, v roku 1933 veliteľ Vince Méry. Počas  50  rokov bol strojníkom  st. Vince Kalmár.

Aktuálny počet členov organizácie:  106  z toho 25 žien a 18 dorastencov. Od roku 1984 predsedom miestnej organizácie je Gabriel Füssi.

Vedenie organizácie : st. Gábor Füssi, Pál Mikoci,  Zoltán Holocsi , Zoltán Mészáros, János  Mikóczi, Lóránt  Füssi, Bálint Lengyel, Ildikó Kulcsár, Erika Kulcsár, Katalin Mikóczi, Eszter Varga, Melinda Füssi.
Každoročne sa zúčastníme na obvodných  a okresných súťažiach s viacerými družstvami s dobrými výsledkami. Pravidelne usporiadame nočnú súťaž hasičov Memorial Józsefa Mikócziho.

Dobrovoľný hasičský zbor v  Maslovciach vznikla v marci 1876 pod menom Dobrovoľná hasičská jednota Veľký Máger a okolie. V roku 1903 vznikla samostatná jernotka s 18 členmi. V roku 1933 postavili hasičskú zbrojnicu, vtedy jednota mala 30 členov. Zo ziskov z  rôznych kultúrnych podujatí dopĺňali novú výzbroj. Často museli zasahovať pri požiaroch v lete, a pri hasení obilia aj v susedných dedinách. Od roku 1954 sa začal výcvik s mladými hasičmi na súťažiach. Zúčastnili sa na ochranných prácach pri zavodnení susedných dedín. Zvyšuje sa odborná zdatnosť, viacerí členovia získali odznak Vzorný požiarník II. a III. stupňa. Pavideľne sa vykonávajú protipožiarne preventívne prehliadky v obci. Nezabúda sa na pravideľnú údržbu požiarnej techniky, výstroja, výzbroje a vodných zdrojov, aby sme boli vždy pripravení chrániť ľudské životy a majetok pred požiarmi a inými prírodnými živlami.
V súčasnosti hasičský zbor má 70 členov.

Najväčšie úspechy: striedavé 1. a 2. miestá v obvodnom kole 7x postup do okresného kola, niekoľkokrát získanie putovného štandaru okresného výboru.

Osobnosti hasičského zboru: Vince Birsel, Jozef Buday ( 38 rokov predseda ), Ľudovít Horváth ( 45 rokov veliteľ ), Eduard Sloboda strojník.

Technika: v rokoch 1912 moderná ručná striekačka, ktorá slúžila do roku 1954, potom motorová striekačka DS-16 s kompletným vybavením. V rokoch 1979 a 2011 nová striekačka PPS-12, ktorá slúži doteraz.

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 10:00 Stavebný úrad
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár