Skauti

48.skautský zbor Svätého Imricha – Čenkovce

Celé to začalo pred rokom 1995  tým, že pán  Nagy Štefan st. (Pista bácsi), sa dočítal v časopise „Remény“ o skautingu. Zmysel tejto organizácie a  orientácia  na výchovu detí a mládeže sa mu veľmi zapáčila. V tomto duchu ho hneď napadla myšlienka zjednotenia mládeže v dedine. Prvým skautom v našej dedine, ktorý sa mohol oboznámiť s touto myšlienkou bol jeho vnuk Zoltán Nagy ml. 

Na to aby v dedine mohol vzniknúť skautský zbor, bolo potrebné splniť požiadavky. Jednou z nich bolo, nájsť bratský skautský oddiel, ktorý pomáhal pri vzniku. Týmto zborom bol skautský zbor z Tomášova pod vedením Borbáli Varsányi. Zoltán Nagy sa oboznamoval so skautingom práve u nich.  „Pista bácsi“ začal v dedine oslovovať deti a mládež a hľadal medzi nimi zodpovedných budúcich vodcov. Podarilo sa mu nájsť malú skupinku deti a mládeže, medzi nimi aj Adriannu M. Mikóczi a Renatu Ravaszovú, ktoré sa v roku 1995 zúčastnili výcvikového tábora pre pomocných radcov.

Pred nástupom do vycvikového tábora 3. júna 1995 slávnostne vznikol 48. skautský zbor Svätého Imricha  v Čenkovciach . Slávnosť začala bohoslužbou v Zlatých Klasoch,  slávnostná prísaha a oslava sa uskutočnila pred kultúrnym domom v Čenkovciach. Na oslave sa zúčastnili: starosta obce József Kvarda, zo skautského zväzu Schniererné Dr. Wurster Ilona,Varsányi Borbála, tomašovskí skauti, rodičia a obyvatelia obce.  Po príhovoroch hostí a starostu, sa zložil skautský sľub . Po tejto oslave sa 48. skautský zbor Svätého Imricha stal plnohodnotným skautským zborom Zväzu skautov maďarskej národnosti na Slovensku, so sídlom v Dunajskej Strede. Vodcom sa stal „Pista bácsi“. Zakladajúcimi členmi zboru boli: Nagy Zoltán, id. Nagy István, ifj. Nagy István, Vass Klára, Vass Ildikó, Szalay Beáta, Nagy Róbert, Varga Éva, Mikóczi Adrianna, Mikóczi Renáta.  Je tomu už 18 rokov čo v dedine funguje skauting, vystriedalo sa mnoho detí a mládeže. V roku 1998 vedúcou zboru sa stala Adrianna M. Mikóczi až do roku 2006, keď štafetu prebrala Renata Ravaszova, ktorá je vedúcou zboru aj v súčastnosti. Máme za sebou už nespočetné množstvo táborov, súťaží, výletov, výcvikových táborov, táborákov  a dva skautské plesy.

Úzko spolupracujeme s nasledujúcimi skautskými zbormi: 66.skautský zbor  Svätý Jakab – Štvrtok na Ostrove, 11.skautský zbor Svätého Imricha  Kostolná pri Dunaji, Hrubý Šúr. V súčastnosti pracujeme v troch oddieloch ... skautský zbor ma 32 členov.

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 10:00 Stavebný úrad
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár