Obec Čenkovce rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Dohoda o pomoci v hmotnej núdze ÚPSVaR Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ÚPSVaR
0.00 €
Poskytnutie NFP Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenská inovačná a energetická agentúra
0.00 €
Kúpa pozemku parc.č. 604 Odb.: Gizela Kosárová, Izabela Szalačiová, Mária Kiššová, Ermelinda Nagyová, Ildikó Rózsás
Dod.: Obec Čenkovce
3207.60 €
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: VÚB Banka, a.s.
100000.00 €
Preklenovací úver Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: VÚB Banka, a.s.
100000.00 €
Poskytnutie NFP Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenská inovačná a energetická agentúra
675183.69 €
Zhotovenie diela"Zníženie energetickej náročnosti domu kultúry Čenkovce Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: OSP DANUBIUS DS s.r.o.
0.00 €
poskytnutie dotácie DHZ Čenkovce Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3000.00 €
poskytnutie dotácie DHZ Maslovce Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1400.00 €
Odvádzanie splaškovej odpadovej vody Odb.: Comferr s.r.o.
Dod.: Obec Čenkovce
0.00 €
poskytovanie telekomunikačných služieb Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovak telekom, a.s.
0.00 €
poskytovanie vodárenských služieb Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
Poskytnutie NFP Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenská inovačná a energetická agentúra
0.00 €
obnovenie webstránky Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: webex digital s.r.o.
0.00 €
Vlastnícke právo k nehnuteľností Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Raslislav Rehák
0.00 €
Zmluva o poskyt.právnych služieb Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Mgr. Lajos Mészáros, advokát
0.00 €
pPoskytovanie kvalifikovaných dôverohodných služieb Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0.00 €
Poskytnutie NFP Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenská inovačná a energetická agentúra
679269.60 €
Hasičský automobil IVECO CAS 15 Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
0.00 €
Zhotovenie diela"Zníženie energetickej náročnosti domu kultúry Čenkovce Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: OSP DANUBIUS DS s.r.o.
653068.03 €
Zabezpečenie kontajnerov na zber použitých textílií, oblečenia a obuvi Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Ekocharita Slovensko Slovensku občianske zrduženie
0.00 €
Obnova hasičske zbrojnice Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Mikóczi Tibor
34956.00 €
Podpora vytvorenia pracovného miesta Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ÚPSVaR
0.00 €
Dotácia pre DHZO Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3000.00 €
Dotácia pre DHZO Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1400.00 €
Vybudovanie alarmu Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Privatalarm, spol.s r.o.
0.00 €
Zabezpečenie potravín pre ŠJ Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Eva Buday-FF Market
0.00 €
Vybudovanie zavlažovacieho systemu na futbalovom ihrisku Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Mikuláš Johancsík
0.00 €
Rotačná kosačka Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Jiří Balnar
1750.00 €
výkon technického dozoru Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Ing. Jozef Mažár - MAPRO
13977.00 €
poskytnutie právnych služieb Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Mgr. Lajos Mészáros
0.00 €
Kúpa pozemku 314/3 Odb.: František Kapronczai
Dod.: Obec Čenkovce
432.00 €
Poskytnutie bezpečnostno-technickej služby Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: MAIRO s.r.o.
0.00 €
Ukončenie zmluvy Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Ing. Michal Író
0.00 €
Dotácia zo štátneho rozpočtu SR na projekt "Obnova hasičskej zbrojnice Čenkovce" Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
28102.33 €
Odborná pomoc pri prevádzkovaní Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Aquaspiš-vodné hospodárstvo s.r.o.
0.00 €
spracúvanie osobných údajov Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
0.00 €
Systémová podpora a licenčná zmluva Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
0.00 €
Dodávka elektrickej energie Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
0.00 €
Vyhotovenie a montáž okenných otvorov Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Pro Wind Slovakia spol. sr.o.
584.44 €
Ukončenie zmluvy Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: AQUASPIŠ spol. sr.o.
0.00 €
Poradenstvo pri implementácii projektu v rámci operačného programu "Kvalita ŽP" Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: EPIC Partner a.s.
8730.00 €
Zmluva o poskytovaní služieb technika BOZP a OPP Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Ing. Michal Író
100.00 €
Vykonávanie DDD služby Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: GARANT PLUS DDD s.r.o.
0.00 €
Poskytnutie NFP Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenská inovačná a energetická agentúra
935687.58 €
Spracúvanie osobných údajov Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ISTA Slovakia, s.r.o.
0.00 €
Dotácia pre DHZO Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3000.00 €
poskytnutie dodávky elektriny Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Západoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
poskytnutie dotácie DHZ Maslovce Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1400.00 €
dodávka plynu BD 245 Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
dodávka plynu KD Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
dodávka plynu PZ Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
dodávka plynu TJ Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
dodávka plynu MŠ Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
dodávka plynu ZŠ Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
dodávka plynu KD Maslovce Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
dodávka plynu BD 244 Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
Kúpa pozemku 2/3 Odb.: Zoltán Nagy a manž. Jana Nagyová
Dod.: Obec Čenkovce
615.00 €
Kúpa tovaru podľa výberu pre ŠJ Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: COOP Jednota, s.d.
0.00 €
Zmluva o zbere a odvoze KO Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
0.00 €
Kúpa pozemku Odb.: Tibor Krada
Dod.: Obec Čenkovce
630.00 €
Zmluva o zbere elektroodpadu Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Metal Servis Recycling. s.r.o.
0.00 €
Zmluva o poskytovaní verejnú elektronickú komunikačnú službu Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: SWAN, a.s.
0.00 €
reklamné služby Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Profesionálny register s.r.o.
240.00 €
zmluva o vytvorení webstránky, domény Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: wbx, s.r.o.
648.00 €
Predaj autobusu Karosa LC Odb.: AGRO-KREDIT, spol. sr.o.
Dod.: Obec Čenkovce
1000.00 €
Poskytovanie podpory z Environmentálneho fondu Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Environmentálny fond
100000.00 €
Kompletné stavebné, klampiarske práce na projekte "Zvyšovanie energetickej účinnosti materskej školy" Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: BALA, a.s.
114603.47 €
Kompletné stavebné, klampiarske práce na projekte "Zvyšovanie energetickej účinnosti materskej školy" Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: BALA, a.s.
209399.28 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ProCer Košice, s.r.o.
400.00 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ProCer Košice, s.r.o.
400.00 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Envirotrend, s.r.o.
800.00 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Envirotrend, s.r.o.
800.00 €
poskytovanie tekekomunikačných služieb Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovak telekom, a.s.
0.00 €
poskytnutie dotácie DHZ Čenkovce Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3000.00 €
Dotácia pre DHZ Maslovce Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1400.00 €
Vyhotovenie a montáž okenných otvorov Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Pro Wind Slovakia spol. sr.o.
0.00 €
Kúpa autobusu Karosa C 954.1360 Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: SAD s.r.o.
3000.00 €
Dodávka vody a odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
Proces verejného obstarávania Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: PS Agentúra s.r.o.
2400.00 €
Zber, odvoz a zneškodňovanie KO Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
0.00 €
Prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: AQUASPIŠ spol. sr.o.
120.00 €
kúpa pozemkov 1/3,1/5,1/6,54/13 Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Jozef Horváth a spol
1722.40 €
Kúpa pozemku 244/5 Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Zoltán Gottgeizl
1280.00 €
predaj pozemku Odb.: Agrolens spol. s r.o.
Dod.: Obec Čenkovce
1190.00 €
Kúpa pozemku parc.č. 507/47 Odb.: Péter Szlanicska
Dod.: Obec Čenkovce
1170.00 €
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovak telekom, a.s.
0.00 €
elektronické komunikácie Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
0.00 €
poskytnutie odvádzania kanalizácie Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
Kúpa pozemku Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Ing. Ján Pochyba a spol
1.00 €
Dotácia pre DHZO Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
2000.00 €
Dotácia pre DHZO Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
700.00 €
vysporiadanie práva výkonných umelcov Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: SLOVGRAM
0.00 €
Prevádzkovanie miestneho systému triedeného zberu KO Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ENVI-PAK
0.00 €
dodávka plynu Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
dodávka plynu Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
dodávka plynu Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
dodávka plynu Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
dodávka plynu Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
dodávka plynu Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
dodávka plynu Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
dodávka plynu Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
Poskytovanie služby IS DCOM Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: DEUS
0.00 €
poskytnutie príspevku na prevádzkovanie ambulantnej výjazdovej LSPP Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: K Gryf, s.r.o.
0.04 €
Kúpa tovaru podľa výberu pre ŠJ Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: COOP Jednota, s.d.
0.00 €
monitorovanie fyzikálnych parametrov hydrosféry Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský hydrometeorologický ústav
0.00 €
Kúpa pozemku Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Baltazár Németh
310.00 €
Kúpa pozemku Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Jozef Horváth a spol
4215.00 €
Kúpa pozemkov Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Imrich Bartalos a spol.
9455.00 €
Dohoda o poskytovaní údajov pre register Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Sociálna poisťovňa
0.00 €
Prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: AQUASPIŠ spol. sr.o.
0.00 €
Vykonanie procesu verejného obstarávania na zákazku " Vybudovanie kamerového systému" Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Agnesa Búsová
0.00 €
Dodávka elektrickej energie Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
0.00 €
poskytnutie dodávky elektriny Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
0.00 €
poskytnutie dodávky elektriny Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
0.00 €
Telekomunikačné služby Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovak telekom, a.s.
0.00 €
Telekomunikačné služby Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovak telekom, a.s.
0.00 €
Telekomunikačné služby Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovak telekom, a.s.
0.00 €
Poistenie majetku - Digitálny kamerový systém Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
679.85 €
Komunikačné a informačné služby Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: DEUS
0.00 €
Pripojenie do distribučnej sústavy Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Západoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
Pripojenie do distribučnej sústavy Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Západoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Čenkovce Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Maxnetwork, s.r.o.
0.00 €
Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Čenkovce Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Maxnetwork, s.r.o.
0.00 €
Poskytnutie nenávratného finančného príspevku Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
145266.67 €
Dodávanie tovaru zeleniny a ovocia Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: RAMAS - Ing. Jozef Horváth
0.00 €
Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Čenkovce Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Maxnetwork, s.r.o.
172200.00 €
sprostredkovanie programu Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Tibor Nyársik
460.00 €
sprostredkovanie vystúpenia Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Péter Iván
200.00 €
sprostredkovanie vystúpenia Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Kristína Hlavatá
50.00 €
sprostredkovanie programu Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Judita Keszőczeová
50.00 €
Prenájom reklamnej plochy Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
120.00 €
Zabezpečenie vykonávania absolventskej praxe Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Úrad práce, soc.vecí a rodiny Komárno
0.00 €
Prenájom reklamnej plochy Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
100.00 €
Činnosť externého manažmentu Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ALGAIL s.r.o.
1170.00 €
Projekt pre stavebné konanie Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: APROJEKT - Ing.Soňa Babalová
5950.00 €
Vykonanie procesu verejného obstarávania na zákazku " Vybudovanie kamerového systému" Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Agnesa Búsová
950.00 €
sprostredkovanie vystúpenia Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: MISTRAL MUSIC KIADÓ ÉS PROGRAMIRODA KFT.
960.00 €
Poskytnutie príspevkov za vyseparované množstvo Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Recyklačný fond
0.00 €
Organizovanie pracovnej činnosti Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ÚPSVaR
0.00 €
matreriálno-servisná zmluva Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Reficier JTL spol. s.r.o.
21.60 €
kúpa stolov a pivné sety Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Ladislav Mikóczy
390.00 €
Predĺženie záruky Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: AGA International SA-organizační složka
44.00 €
Odborná prax Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Obchodná akadémia
0.00 €
Odber a preprava VŽP Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ECO CENTRUM - Ľubomír Žigo
0.00 €
Zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Sloboda zvierat
0.00 €
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
Predaj a kúpa pozemkov Odb.: Západoslovenská distribučná, a.s.
Dod.: Obec Čenkovce
550.00 €
poskytnutie príspevku na prevádzkovanie ambulantnej výjazdovej LSPP Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: K Gryf, s.r.o.
0.04 €
Kúpa tovaru podľa výberu pre ŠJ Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
Zabezpečovanie prevádzkovania majetku Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
Poskytnutie služieb na poradenstvo, spracovanie strategických dokumontov Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Prounion, a.s.
0.00 €
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
Zmluva o poskytovaní reklamných služieb Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: AVE Bratislava, s.r.o.
100.00 €
Zmluva o propagácii a reklamnej spolupráci Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: AQUAMONT spol. r.o.
100.00 €
Vyhotovenie a montáž okenných otvorov Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Pro Wind Slovakia spol. sr.o.
9180.42 €
Organizovanie pracovnej činnosti Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ÚPSVaR
0.00 €
Organizovanie pracovnej činnosti Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ÚPSVaR
0.00 €
Dodávka elektrickej energie Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Západoslovenská energetika, a.s.
0.00 €
SM Zmluva Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Konica Minolta Slovakia spol.s r.o.
0.00 €
Príspevok na prevádzku ambulantnej a výjazdovej LSPP Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: K Gryf, s.r.o.
0.00 €
Tovar podľľa výberu pre ŠJ Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: COOP Jednota, s.d.
0.00 €
Propagácia spoločnosti AQUAMONT spol. s.r.o Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: AQUAMONT spol. r.o.
100.00 €
Propagácia spoločnosti AVE Bratislava s.r.o Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: AVE Bratislava, s.r.o.
150.00 €
Zriadenie a uloženie plánovanej stavby Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ENERMONT s.r.o.
0.00 €
Poskytnutie technickej služby Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Maxnetwork, s.r.o.
0.00 €
Dodávka a montáž kamerového systému Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Maxnetwork, s.r.o.
3699.48 €
Poskytnutie dotácie zo ŠR SR na rok 2013 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Ministersvo vnútra SR - Obvodný úrad Trnava
3000.00 €
Poskytnutie účelovej dotácie v zmysle § 8 zák.č.583/2004 Z.z. Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Trnavský samosprávny kraj
1000.00 €
Vysporiadanie práva výkonných umelcov a výrobcov zvukových záznamov Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovgram
33.50 €
Zber, preprava a zhodnotenie alebo zneškodňovanie uvedených zložiek komunálneho odpadu Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Peter Kucharčík
0.00 €
Servis a údržba zariadenia Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Konica Minolta Slovakia spol.s r.o.
0.00 €
Mapa s prezentáciou "ZMOŽO" Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: R.G.T: PRESS, s.r.o.
60.00 €
prenájom pôdy na poľnohospodárske účely Odb.: Agrolens spol. s r.o.
Dod.: Obec Čenkovce
80.00 €
Príspevok na prevádzku ambulantnej a výjazdovej LSPP Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: K Gryf, s.r.o.
0.00 €
Tovar podľa výberu pre ŠJ Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: COOP Jednota, s.d.
0.00 €
Poskytovanie telekomuniíkačných služieb Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovak telekom, a.s.
0.00 €
Poskytnutie finančnej podpory Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Nagy-Varga-Nagy-Kvarda
0.00 €
Dodávka vody a odvádzanie odpadových vôd Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
Poskytovanie telekomuniíkačných služieb Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovak telekom, a.s.
0.00 €
Odchyt opustených a túlavých psov na VP Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Sloboda zvierat
0.00 €
Propagácia spoločnosti AVE Bratislava s.r.o Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: AVE Bratislava, s.r.o.
300.00 €
Poskytovanie služieb obce.info Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Datatrade s.r.o.
0.00 €
Majetkoprávne vyporiadanie pozemkov Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: COOP Jednota, s.d.
0.00 €
Odber a odvoz zozbieraných použitých prenosných batérií a akumlátorov Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: INSA, s.r.o.
0.00 €
Poskytnutie servis a údržbu zariadenia Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Konica Minolta Slovakia spol.s r.o.
0.00 €
Dotácia na obnovu a opravou odvodňovacích zariadení Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Environmentálny fond
0.00 €
Dotácia na kanalizáciu obce Čenkovce Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Environmentálny fond
0.00 €
Vytvorenie webstránky obce Čenkovce Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Webex media, s.r.o.
0.00 €
Zmluva o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Západoslovenská energetika, a.s.
0.00 €
Príspevok na prevádzku ambulantnej a výjazdovej LSPP Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: K Gryf, s.r.o.
0.00 €
Dodávanie vody z verejného vodovodu Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
Tovar podľa výberu pre ŠJ Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: COOP Jednota, s.d.
0.00 €
Bdúci predávaný pozemok Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Západoslovenská energetika, a.s.
0.00 €
Predĺženie stoky "A3" Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: AQUAMONT spol. r.o.
0.00 €
motorová striekačka PPS 12 Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: OV Dobrovoľnej požiarnej ochrany
800.00 €
Výpožička materiálu civilnej ochrany Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Obvodný úra Dunajská Streda
0.00 €
Trnasformácia pôvodnej zmluvy o bežnom účte Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: VÚB Banka, a.s.
0.00 €
Vedenie verejného kanalizačného potrubia v telesách miestnych komunikácií Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
Odvádzanie komunálneho odpadu Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
Zmluva o telef. pripojení Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovak telekom, a.s.
0.00 €
Zmluva o telef. pripojení Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovak telekom, a.s.
0.00 €
Poskytnutie údajov z katastra nehnuteľností Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Katastrálny úrad v Trnave
0.00 €
Príspevok na prevádzku ambulantnej a výjazdovej LSPP Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: K Gryf, s.r.o.
0.00 €

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 10:00 Stavebný úrad
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár