Obec Čenkovce rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Kúpa pozemku parc.č. 604 Odb.: Gizela Kosárová, Izabela Szalačiová, Mária Kiššová, Ermelinda Nagyová, Ildikó Rózsás
Dod.: Obec Čenkovce
3207.60 €
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: VÚB Banka, a.s.
100000.00 €
Preklenovací úver Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: VÚB Banka, a.s.
100000.00 €
Poskytnutie NFP Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenská inovačná a energetická agentúra
675183.69 €
Zhotovenie diela"Zníženie energetickej náročnosti domu kultúry Čenkovce Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: OSP DANUBIUS DS s.r.o.
0.00 €
poskytnutie dotácie DHZ Čenkovce Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3000.00 €
poskytnutie dotácie DHZ Maslovce Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1400.00 €
Odvádzanie splaškovej odpadovej vody Odb.: Comferr s.r.o.
Dod.: Obec Čenkovce
0.00 €
poskytovanie telekomunikačných služieb Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovak telekom, a.s.
0.00 €
poskytovanie vodárenských služieb Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
Poskytnutie NFP Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenská inovačná a energetická agentúra
0.00 €
obnovenie webstránky Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: webex digital s.r.o.
0.00 €
Vlastnícke právo k nehnuteľností Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Raslislav Rehák
0.00 €
Zmluva o poskyt.právnych služieb Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Mgr. Lajos Mészáros, advokát
0.00 €
pPoskytovanie kvalifikovaných dôverohodných služieb Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0.00 €
Poskytnutie NFP Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenská inovačná a energetická agentúra
679269.60 €
Hasičský automobil IVECO CAS 15 Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
0.00 €
Zhotovenie diela"Zníženie energetickej náročnosti domu kultúry Čenkovce Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: OSP DANUBIUS DS s.r.o.
653068.03 €
Zabezpečenie kontajnerov na zber použitých textílií, oblečenia a obuvi Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Ekocharita Slovensko Slovensku občianske zrduženie
0.00 €
Obnova hasičske zbrojnice Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Mikóczi Tibor
34956.00 €
Podpora vytvorenia pracovného miesta Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ÚPSVaR
0.00 €
Dotácia pre DHZO Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3000.00 €
Dotácia pre DHZO Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1400.00 €
Vybudovanie alarmu Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Privatalarm, spol.s r.o.
0.00 €
Zabezpečenie potravín pre ŠJ Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Eva Buday-FF Market
0.00 €
Vybudovanie zavlažovacieho systemu na futbalovom ihrisku Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Mikuláš Johancsík
0.00 €
Rotačná kosačka Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Jiří Balnar
1750.00 €
výkon technického dozoru Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Ing. Jozef Mažár - MAPRO
13977.00 €
poskytnutie právnych služieb Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Mgr. Lajos Mészáros
0.00 €
Kúpa pozemku 314/3 Odb.: František Kapronczai
Dod.: Obec Čenkovce
432.00 €
Poskytnutie bezpečnostno-technickej služby Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: MAIRO s.r.o.
0.00 €
Ukončenie zmluvy Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Ing. Michal Író
0.00 €
Dotácia zo štátneho rozpočtu SR na projekt "Obnova hasičskej zbrojnice Čenkovce" Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
28102.33 €
Odborná pomoc pri prevádzkovaní Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Aquaspiš-vodné hospodárstvo s.r.o.
0.00 €
spracúvanie osobných údajov Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
0.00 €
Systémová podpora a licenčná zmluva Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
0.00 €
Dodávka elektrickej energie Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
0.00 €
Vyhotovenie a montáž okenných otvorov Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Pro Wind Slovakia spol. sr.o.
584.44 €
Ukončenie zmluvy Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: AQUASPIŠ spol. sr.o.
0.00 €
Poradenstvo pri implementácii projektu v rámci operačného programu "Kvalita ŽP" Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: EPIC Partner a.s.
8730.00 €
Zmluva o poskytovaní služieb technika BOZP a OPP Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Ing. Michal Író
100.00 €
Vykonávanie DDD služby Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: GARANT PLUS DDD s.r.o.
0.00 €
Poskytnutie NFP Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenská inovačná a energetická agentúra
935687.58 €
Spracúvanie osobných údajov Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ISTA Slovakia, s.r.o.
0.00 €
Dotácia pre DHZO Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3000.00 €
poskytnutie dodávky elektriny Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Západoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
poskytnutie dotácie DHZ Maslovce Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1400.00 €
dodávka plynu BD 245 Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
dodávka plynu KD Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
dodávka plynu PZ Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
dodávka plynu TJ Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
dodávka plynu MŠ Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
dodávka plynu ZŠ Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
dodávka plynu KD Maslovce Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
dodávka plynu BD 244 Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
Kúpa pozemku 2/3 Odb.: Zoltán Nagy a manž. Jana Nagyová
Dod.: Obec Čenkovce
615.00 €
Kúpa tovaru podľa výberu pre ŠJ Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: COOP Jednota, s.d.
0.00 €
Zmluva o zbere a odvoze KO Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
0.00 €
Kúpa pozemku Odb.: Tibor Krada
Dod.: Obec Čenkovce
630.00 €
Zmluva o zbere elektroodpadu Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Metal Servis Recycling. s.r.o.
0.00 €
Zmluva o poskytovaní verejnú elektronickú komunikačnú službu Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: SWAN, a.s.
0.00 €
reklamné služby Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Profesionálny register s.r.o.
240.00 €
zmluva o vytvorení webstránky, domény Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: wbx, s.r.o.
648.00 €
Predaj autobusu Karosa LC Odb.: AGRO-KREDIT, spol. sr.o.
Dod.: Obec Čenkovce
1000.00 €
Poskytovanie podpory z Environmentálneho fondu Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Environmentálny fond
100000.00 €
Kompletné stavebné, klampiarske práce na projekte "Zvyšovanie energetickej účinnosti materskej školy" Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: BALA, a.s.
114603.47 €
Kompletné stavebné, klampiarske práce na projekte "Zvyšovanie energetickej účinnosti materskej školy" Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: BALA, a.s.
209399.28 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ProCer Košice, s.r.o.
400.00 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ProCer Košice, s.r.o.
400.00 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Envirotrend, s.r.o.
800.00 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Envirotrend, s.r.o.
800.00 €
poskytovanie tekekomunikačných služieb Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovak telekom, a.s.
0.00 €
poskytnutie dotácie DHZ Čenkovce Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3000.00 €
Dotácia pre DHZ Maslovce Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1400.00 €
Vyhotovenie a montáž okenných otvorov Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Pro Wind Slovakia spol. sr.o.
0.00 €
Kúpa autobusu Karosa C 954.1360 Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: SAD s.r.o.
3000.00 €
Dodávka vody a odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
Proces verejného obstarávania Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: PS Agentúra s.r.o.
2400.00 €
Zber, odvoz a zneškodňovanie KO Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
0.00 €
Prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: AQUASPIŠ spol. sr.o.
120.00 €
kúpa pozemkov 1/3,1/5,1/6,54/13 Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Jozef Horváth a spol
1722.40 €
Kúpa pozemku 244/5 Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Zoltán Gottgeizl
1280.00 €
predaj pozemku Odb.: Agrolens spol. s r.o.
Dod.: Obec Čenkovce
1190.00 €
Kúpa pozemku parc.č. 507/47 Odb.: Péter Szlanicska
Dod.: Obec Čenkovce
1170.00 €
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovak telekom, a.s.
0.00 €
elektronické komunikácie Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
0.00 €
poskytnutie odvádzania kanalizácie Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
Kúpa pozemku Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Ing. Ján Pochyba a spol
1.00 €
Dotácia pre DHZO Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
2000.00 €
Dotácia pre DHZO Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
700.00 €
vysporiadanie práva výkonných umelcov Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: SLOVGRAM
0.00 €
Prevádzkovanie miestneho systému triedeného zberu KO Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ENVI-PAK
0.00 €
dodávka plynu Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
dodávka plynu Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
dodávka plynu Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
dodávka plynu Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
dodávka plynu Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
dodávka plynu Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
dodávka plynu Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
dodávka plynu Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
Poskytovanie služby IS DCOM Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: DEUS
0.00 €
poskytnutie príspevku na prevádzkovanie ambulantnej výjazdovej LSPP Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: K Gryf, s.r.o.
0.04 €
Kúpa tovaru podľa výberu pre ŠJ Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: COOP Jednota, s.d.
0.00 €
monitorovanie fyzikálnych parametrov hydrosféry Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovenský hydrometeorologický ústav
0.00 €
Kúpa pozemku Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Baltazár Németh
310.00 €
Kúpa pozemku Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Jozef Horváth a spol
4215.00 €
Kúpa pozemkov Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Imrich Bartalos a spol.
9455.00 €
Dohoda o poskytovaní údajov pre register Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Sociálna poisťovňa
0.00 €
Prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: AQUASPIŠ spol. sr.o.
0.00 €
Vykonanie procesu verejného obstarávania na zákazku " Vybudovanie kamerového systému" Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Agnesa Búsová
0.00 €
Dodávka elektrickej energie Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
0.00 €
poskytnutie dodávky elektriny Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
0.00 €
poskytnutie dodávky elektriny Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ZSE Energia, a.s.
0.00 €
Telekomunikačné služby Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovak telekom, a.s.
0.00 €
Telekomunikačné služby Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovak telekom, a.s.
0.00 €
Telekomunikačné služby Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovak telekom, a.s.
0.00 €
Poistenie majetku - Digitálny kamerový systém Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
679.85 €
Komunikačné a informačné služby Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: DEUS
0.00 €
Pripojenie do distribučnej sústavy Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Západoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
Pripojenie do distribučnej sústavy Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Západoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Čenkovce Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Maxnetwork, s.r.o.
0.00 €
Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Čenkovce Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Maxnetwork, s.r.o.
0.00 €
Poskytnutie nenávratného finančného príspevku Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
145266.67 €
Dodávanie tovaru zeleniny a ovocia Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: RAMAS - Ing. Jozef Horváth
0.00 €
Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Čenkovce Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Maxnetwork, s.r.o.
172200.00 €
sprostredkovanie programu Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Tibor Nyársik
460.00 €
sprostredkovanie vystúpenia Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Péter Iván
200.00 €
sprostredkovanie vystúpenia Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Kristína Hlavatá
50.00 €
sprostredkovanie programu Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Judita Keszőczeová
50.00 €
Prenájom reklamnej plochy Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
120.00 €
Zabezpečenie vykonávania absolventskej praxe Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Úrad práce, soc.vecí a rodiny Komárno
0.00 €
Prenájom reklamnej plochy Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
100.00 €
Činnosť externého manažmentu Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ALGAIL s.r.o.
1170.00 €
Projekt pre stavebné konanie Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: APROJEKT - Ing.Soňa Babalová
5950.00 €
Vykonanie procesu verejného obstarávania na zákazku " Vybudovanie kamerového systému" Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Agnesa Búsová
950.00 €
sprostredkovanie vystúpenia Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: MISTRAL MUSIC KIADÓ ÉS PROGRAMIRODA KFT.
960.00 €
Poskytnutie príspevkov za vyseparované množstvo Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Recyklačný fond
0.00 €
Organizovanie pracovnej činnosti Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ÚPSVaR
0.00 €
matreriálno-servisná zmluva Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Reficier JTL spol. s.r.o.
21.60 €
kúpa stolov a pivné sety Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Ladislav Mikóczy
390.00 €
Predĺženie záruky Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: AGA International SA-organizační složka
44.00 €
Odborná prax Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Obchodná akadémia
0.00 €
Odber a preprava VŽP Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ECO CENTRUM - Ľubomír Žigo
0.00 €
Zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Sloboda zvierat
0.00 €
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
Predaj a kúpa pozemkov Odb.: Západoslovenská distribučná, a.s.
Dod.: Obec Čenkovce
550.00 €
poskytnutie príspevku na prevádzkovanie ambulantnej výjazdovej LSPP Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: K Gryf, s.r.o.
0.04 €
Kúpa tovaru podľa výberu pre ŠJ Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
Zabezpečovanie prevádzkovania majetku Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
Poskytnutie služieb na poradenstvo, spracovanie strategických dokumontov Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Prounion, a.s.
0.00 €
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
Zmluva o poskytovaní reklamných služieb Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: AVE Bratislava, s.r.o.
100.00 €
Zmluva o propagácii a reklamnej spolupráci Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: AQUAMONT spol. r.o.
100.00 €
Vyhotovenie a montáž okenných otvorov Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Pro Wind Slovakia spol. sr.o.
9180.42 €
Organizovanie pracovnej činnosti Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ÚPSVaR
0.00 €
Organizovanie pracovnej činnosti Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ÚPSVaR
0.00 €
Dodávka elektrickej energie Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Západoslovenská energetika, a.s.
0.00 €
SM Zmluva Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Konica Minolta Slovakia spol.s r.o.
0.00 €
Príspevok na prevádzku ambulantnej a výjazdovej LSPP Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: K Gryf, s.r.o.
0.00 €
Tovar podľľa výberu pre ŠJ Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: COOP Jednota, s.d.
0.00 €
Propagácia spoločnosti AQUAMONT spol. s.r.o Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: AQUAMONT spol. r.o.
100.00 €
Propagácia spoločnosti AVE Bratislava s.r.o Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: AVE Bratislava, s.r.o.
150.00 €
Zriadenie a uloženie plánovanej stavby Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: ENERMONT s.r.o.
0.00 €
Poskytnutie technickej služby Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Maxnetwork, s.r.o.
0.00 €
Dodávka a montáž kamerového systému Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Maxnetwork, s.r.o.
3699.48 €
Poskytnutie dotácie zo ŠR SR na rok 2013 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Ministersvo vnútra SR - Obvodný úrad Trnava
3000.00 €
Poskytnutie účelovej dotácie v zmysle § 8 zák.č.583/2004 Z.z. Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Trnavský samosprávny kraj
1000.00 €
Vysporiadanie práva výkonných umelcov a výrobcov zvukových záznamov Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovgram
33.50 €
Zber, preprava a zhodnotenie alebo zneškodňovanie uvedených zložiek komunálneho odpadu Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Peter Kucharčík
0.00 €
Servis a údržba zariadenia Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Konica Minolta Slovakia spol.s r.o.
0.00 €
Mapa s prezentáciou "ZMOŽO" Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: R.G.T: PRESS, s.r.o.
60.00 €
prenájom pôdy na poľnohospodárske účely Odb.: Agrolens spol. s r.o.
Dod.: Obec Čenkovce
80.00 €
Príspevok na prevádzku ambulantnej a výjazdovej LSPP Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: K Gryf, s.r.o.
0.00 €
Tovar podľa výberu pre ŠJ Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: COOP Jednota, s.d.
0.00 €
Poskytovanie telekomuniíkačných služieb Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovak telekom, a.s.
0.00 €
Poskytnutie finančnej podpory Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Nagy-Varga-Nagy-Kvarda
0.00 €
Dodávka vody a odvádzanie odpadových vôd Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
Poskytovanie telekomuniíkačných služieb Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovak telekom, a.s.
0.00 €
Odchyt opustených a túlavých psov na VP Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Sloboda zvierat
0.00 €
Propagácia spoločnosti AVE Bratislava s.r.o Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: AVE Bratislava, s.r.o.
300.00 €
Poskytovanie služieb obce.info Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Datatrade s.r.o.
0.00 €
Majetkoprávne vyporiadanie pozemkov Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: COOP Jednota, s.d.
0.00 €
Odber a odvoz zozbieraných použitých prenosných batérií a akumlátorov Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: INSA, s.r.o.
0.00 €
Poskytnutie servis a údržbu zariadenia Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Konica Minolta Slovakia spol.s r.o.
0.00 €
Dotácia na obnovu a opravou odvodňovacích zariadení Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Environmentálny fond
0.00 €
Dotácia na kanalizáciu obce Čenkovce Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Environmentálny fond
0.00 €
Vytvorenie webstránky obce Čenkovce Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Webex media, s.r.o.
0.00 €
Zmluva o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Západoslovenská energetika, a.s.
0.00 €
Príspevok na prevádzku ambulantnej a výjazdovej LSPP Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: K Gryf, s.r.o.
0.00 €
Dodávanie vody z verejného vodovodu Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
Tovar podľa výberu pre ŠJ Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: COOP Jednota, s.d.
0.00 €
Bdúci predávaný pozemok Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Západoslovenská energetika, a.s.
0.00 €
Predĺženie stoky "A3" Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: AQUAMONT spol. r.o.
0.00 €
motorová striekačka PPS 12 Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: OV Dobrovoľnej požiarnej ochrany
800.00 €
Výpožička materiálu civilnej ochrany Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Obvodný úra Dunajská Streda
0.00 €
Trnasformácia pôvodnej zmluvy o bežnom účte Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: VÚB Banka, a.s.
0.00 €
Vedenie verejného kanalizačného potrubia v telesách miestnych komunikácií Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
Odvádzanie komunálneho odpadu Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
Zmluva o telef. pripojení Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovak telekom, a.s.
0.00 €
Zmluva o telef. pripojení Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Slovak telekom, a.s.
0.00 €
Poskytnutie údajov z katastra nehnuteľností Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: Katastrálny úrad v Trnave
0.00 €
Príspevok na prevádzku ambulantnej a výjazdovej LSPP Odb.: Obec Čenkovce
Dod.: K Gryf, s.r.o.
0.00 €

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 10:00 Stavebný úrad
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár