Klub dôchodcov

1. júla 2005 miestny dôchodcovia založili Klub dôchodcov. Pozvaní boli dôchodcovia z celej dediny aj s časti  Maslovce. Začiatky neboli až také jednoduché, nakoľko boli nezhody, či založiť miestny alebo klub na okresnej urovni. Nakoniec väčšina sa zhodla na miestnom klube. Predsedom klubu boli Méry Vince(†)  a potom Kalmár Vince (†).

Na zakladújúcu schôdzu sme pozvali aj bývaleho starostu obce Józsefa Kvardu, ponukol nám za klubovňu miestnosť v areali športového ihriska. Spoločnými silami sme si vybudovali krásnu klubovňu. Na zakladajúcej schôdzi sme si zvolili predstavenstvo : Méry Vince (†), Kalmár Vince(†) a Méry Erzsébet (†) – pokladník, ďaľšímí členmi boli Kalmár Ilona, Matus Valéria a Mikóczi Margit, ktorí v rokoch  2005 -2007 úspešne riadili náš klub. Na začiatkoch mal 83 členov , v  súčastnosti má 63 členov. Od roku 2007 prevzal predsednictvo Kalmár Vince a pokladníčkou sa stala Kalmár Ilona. Pod jeho vedením klub naďalej rozkvital.

Klub má na každý rok vytvorený svoj plán programov: sú to zahrnuté spoločenské akcie, práce pre komunitu ako  jarné upratovanie miestného cintorína, obnova zabudnutých hrobov. V tomto roku nám pri tom pomáhali: Szlanyicska Antal, Almási Pál a starosta Jozef Karika. Pomáhali sme pri obnove parku, obnovili cestu na ihrisku ku klubovni. Stretávame sa raz mesačne, organizujeme výlety, oslavujeme deň žien, jubileá, varenie guláša, v decembri oslavujeme Mikuláša a máme predsilvestrovské sedenie. Každoročne máme  slávnostné ukončenie roka aj zo zábavou. Na chode klubu sa aktívne podielaju aj trinasti dôchodcovia s Masloviec. Pomáhali sme aj pri obnove kostola v Zlatých Klasoch. V roku 2012 na deň matiek, pán Kalmár Vince (†) usporiadal výstavu ručných prác miestných dôchodkýň. Nezabúdame ani na najmenších obyvateľov našej obce na deň detí, chystáme malé darčeky. Aktívne sa zapájame aj do činnosti obce, zúčatňujeme sa rôzných akcií.

Nemôžme zabudnúť ani na miestných podnikateľov, patrí ím poďakovanie za ich podporu.

V roku 2013 nás navždy opustil Kalmár Vince, jeho miesto prevzal Almási Pavol.

Predsedníctvo v roku 2013: Almási Pál, Horváth Géza, Kalmár Ilona-pokladník, Almási Gabriella, Matus Valéria, Farkas Erzsébet, Fajfer Sándor, Mikóczi Margit, Matus Sándor, Gányovics Teréz.

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 10:00 Stavebný úrad
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár